Internat

W internacie mieszkają wychowankowie, którzy nie mogą codziennie dojeżdżać do szkoły. W grupach wychowawczych jest 6-8 dzieci. Każda grupa ma do swojej dyspozycji świetlice i sypialnie.

Pod okiem doświadczonych surdopedagogów prowadzona jest praca wychowawczo – profilaktyczna, rewalidacyjna i dydaktyczna, również w różnych kołach zainteresowań.

Codzienny pobyt w internacie to wytężona praca nad kształtowaniem osobowości i kompetencji komunikacyjnych naszych wychowanków, ale przede wszystkim to przebywanie w atmosferze ciepła i serdeczności. Surdopedagodzy pracujący w internacie otaczają wszystkich wychowanków życzliwą opieką wychowawczą i rewalidacyjną, starając się kompensować ubytki słuchu i wpływać na wszechstronny rozwój podopiecznych.

W rozkładzie dnia uwzględnia się czas na odpoczynek, naukę własną, czynności porządkowe oraz różnego rodzaju zajęcia dydaktyczno – rewalidacyjne, kulturalne, oświatowe, edukację ekologiczną, zajęcia sportowe, artystyczno – techniczne, porządkowo – gospodarcze, edukację prozdrowotna oraz wychowanie komunikacyjne.

Różnorodność zajęć oferowanych w czasie pobytu dzieci i młodzieży w internacjie można obejrzeć w zakładce zajęcia pozalekcyjne

O ludziach sprawujacych opiekę i wychowanie nad dziećmi i młodzieża w internacie można dowiedzieć się więcej w zakładce grono pedagogiczne.

 Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół i/lub internatu można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

 

świetlice
s28335913_10156131248683252_1487199462067377455_o
s28164551_10156131246838252_6011556373214645756_o
s28165108_10156131246753252_1059146187873907491_o
s28235522_10156131246573252_266450110417720671_o
s28337246_10156131248573252_56342698460664707_o
s28161854_10156131248738252_2050362862327416759_o
s28164807_10156131248728252_375232258939663564_o
s28238656_10156131246578252_4529671317417409514_o
s28234816_10156131248458252_8889234071406015660_o
s28071172_10156131248358252_5717625310315703688_o
s28164586_10156131246418252_2437440364600323201_o
s28423054_10156131246718252_3932443779551816322_o
s28336536_10156131246388252_2054779955106897861_o
sypialnie
b28238682_10156131246518252_5417903834823227122_o
b28164506_10156131248938252_9007229871952002714_o
b28337105_10156131246413252_3922265360511985776_o
b28234952_10156131248558252_3236272902689210093_o
b28162191_10156131248778252_5509276757992117151_o
sanitariaty
_KWP8077_1a
0008
t28058395_10156131246743252_1372823939308683827_n
rekreacja
s28059162_10156131248348252_7109876960573426622_n
s28055803_10156131248933252_4011571725295190058_n

  

_KWP7293_1a
_KWP7282_1a
_KWP7249_1a
m__DSF0576_1
m__KWP5232_1
_KWP2016_1a
m__KWP6549_1d
_KWP7302_1a
m__KWP2736_1
m__KWP5144_1
_KWP7232_1a
m__KWP2622
_KWP7280_1a
_KWP1993_1a
_KWP6699_1a
m__DSF0565_1
m__KWP5092_1
_KWP7290_1a
_KWP2004_1a
_KWP8082_1a
m__KWP4530_1
_KWP6705_1a
_KWP1999_1a
_KWP6712_1a
_KWP2009_1a
m__KWP4517_1
_KWP8088_1a
m__KWP4508_1
m__KWP4189_1
_KWP8138_1a
_KWP7299_1a