Liceum Ogólnokształcące

 

          Liceum Ogólnokształcące                

Do liceum przyjmujemy absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum lub absolwentów ZSZ.
Warunkiem zapisu jest wiek ucznia: musi on ukończyć liceum najpóźniej w roku, w którym kończy 24 rok życia.

Zgodnie z najnowszą reformą edukacji nauka w liceum trwa:
- dla absolwentów szkoły podstawowej: 4 lata, 
- dla absolwentów gimnazjów: 3 lata. 

Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach policealnych,
np. w naszym Ośrodku (zobacz zakładkę: Szkoła Policealna - kierunki)
lub w szkołach wyższych każdego typu.
Sukcesy absolwentów naszych liceów można zobaczyć na stronie    ABSOLWENCI    lub   UTALENTOWANI    

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ZSZ
  • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
  • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
  • dokumentacja medyczna
  • 2 zdjęcia

  Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły