Ośrodek Egzaminacyjny

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Nasi nauczyciele mają kwalifikacje egzaminatorów w zawodach, w których prowadzimy kształcenie.

Ośrodek decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie
do organizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach:

  • krawiec 743(01),
  • stolarz 742(01),
  • introligator 734(02),
  • oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie florysta (343203) - kwalifikacja R.26 - wykonywanie kompozycji florystycznych.

Absolwenci kierunków zawodowych mają więc możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w warunkach, które doskonale znają i w obecności tłumacza języka migowego, jeśli jest taka potrzeba.