KOMUNIKATY I LISTY WŁADZ OŚWIATOWYCH

**  aktualizacje **                                Pisma oficjalne od władz: MEN, KO    ** ostatnie: przedłużenie do 26 czerwca

 

24 kwietnia 2020

KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie przedłużenia kształcenia na odległość


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.04.2020
nauka zdalna zostaje przedłużona do 24 maja.
Ustalono też nowe terminy egzaminów ósmoklasistów, maturzystów i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Nie są to terminy ostateczne w wypadku rozwoju epidemii.
Link do komunikatu:

https://www.gov.pl/web/edukacja?fbclid=IwAR2rW2nO0J5wjYquNasM1QKQ1Xbk_zaxuZLNgcGymkcJ6PI2djWoM8AUYjg

 

 

 

9 kwietnia 2020

KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie przedłużenia kształcenia na odległość


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z nia 9 kwietnia
nauka zdalna zostaje przedlużona do 26 kwietnia.
Ponadto egzaminy ośmioklasistów, matury oraz egzaminy zawodowe
zostają przeniesione najprawdopodobniej na II połowę czerwca -
o terminach zostaniemy poinformowani na trzy tygodnie przed ich przeprowadzeniem.


Link do komunikatu:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia?fbclid=IwAR1Cy542AUrcShYE7J4miXuD3xINrBjwCE0tahzBdOS0W_ZrzMFI4mSBMHU

 

 

 

1 kwietnia 2020

 

 Komunikat MEN w sprawie przerwy świątecznej


** zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego w związku z czasowym ograniczeniem działalności placówek oświatowych
(w tym i naszego Ośrodka), przerwa świąteczna w poniższym wymiarze dotyczy również naszego przedszkola. 

                                                                                                                              Dyrektor Ewa Dobrowolska

 

 

 

Komunikat MEN w sprawie zasad oceniania i klasyfikowania.

 

Komunikat MEN w sprawie RODO

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online.

Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem i zasadami bezpieczeństwa. Proszę o przekazanie tych informacji nauczycielom z Państwa palcówki.

Mam nadzieję, że materiał przygotowany przez UODO i MEN wesprze Państwa w codziennej pracy.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

1.     Dobre praktyki_zasady bezpieczeństwa_UODO – plik  wersji docx

2.     Dobre praktyki_zasady bezpieczeństwa_UODO – plik  wersji pdf

3.     Poradnik UODO_Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania– plik  wersji docx

4.     Poradnik UODO_Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania– plik  wersji pdf

5.     Poradnik UODO dla szkół przy współpracy z MEN – komunikat MEN – plik w wesji docx

 

 

 

31 marca 2020

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

 

 

 

 

25 marca 2020

Szanowni Państwo Nauczyciele i Wychowawcy oraz inny pracownicy pedagogiczni Ośrodka. 

Wyjaśniam, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23.03.2020
zdalne nauczanie obowiązuje nas od dnia dzisiejszego (25.03.2020)
i od dzisiaj każdy nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji swojej pracy
według obowiązującego w tym semestrze rozkładu zajęć. 

Zgodnie z doprecyzowaniem ww rozporządzenia nie wpisujemy w grafikach frekwencji uczniów. 

Drogą mailową został wszystkim szkołom i placówkom edukacyjnym w Polsce
przekazany Poradnik dla Szkół "Kształcenie na odległość"
i obliguję Państwa do zapoznania się z nim. 

Dyrektor Ośrodka
mgr Ewa Dobrowolska

Oto treść maila przekazanego w imieniu Ministra Edukacji Narodowej:

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z ogłoszeniem stanu epidemii przygotowaliśmy rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chcąc wesprzeć organizację tego procesu, opracowaliśmy również poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość.

Zachęcam Państwa do korzystania z poradnika oraz proszę o udostępnienie go nauczycielom z Państwa placówki. Informator można pobrać również ze strony internetowej MEN.

Dziękuję Państwu za wszystkie wysiłki i starania, dzięki którym uczniowie mogą w obecnej sytuacji kontynuować edukację w domu. 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

  

PORADNIK