Gratulacje dla naszych Dyrektorów

Kota nie ma, myszy harcują :) - nie ma dziś naszych Dyrektorów, bo udali się w zaszczytną podróż...

Gratulacje dla naszych Dyrektorów,
bo zostali obdarowani szczodrze przez ważne w naszym życiu instytucje:
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
WSZYSCY!!!
Wszyscy nasi Dyrektorzy - na wojewódzkich uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej,
które odbyły się dziś w Jaworze!!!

Pani Dyrektor Joanna Błaszczyk i pan Dyrektor Krzysztof Kowal otrzymali gratulacje,
pani Dyrektor Alina Brzezińska otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego ,
a pani Dyrektor Ewa Dobrowolska nagrodę Kuratora Oświaty!!

Wśród gratulujących byli wrocławscy Kuratorzy Oświaty,
a także najcieplej nam znani
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski
i Dyrektor Wydziału Edukacji UMWD pan Jerzy Więcławski.

DOŁĄCZAMY SIĘ DO GRATULACJI Z CAŁEGO SERCA -
taki zespół dyrektorski to skarb dla każdej szkoły, dla każdego Ośrodka!!!  

PS.
Tak naprawdę, to byliśmy grzeczni, nawet gdy kota w Ośrodku nie było Foot in Mouth