XLII OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY

XLII Ogólnopolski Konkurs Matematyczny dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Szanowni Nauczyciele matematyki, Drodzy Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum - 
serdecznie prosimy przyjąć od nas zaproszenie do Wrocławia na maj

 

 

 

ZAŁĄCZAMY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Zaproszenie - pobierz   JPG   

2. Karta zgłoszenia udziału w konkursie - pobierz    JPG       pobierz  WORD  

3. Zakres tematyczny zadań konkursowych - pobierz     JPG   

Nowe:

4. Ramowy program konkursu - pobierz  JPG  

5. Regulamin konkursu - pobierz  JPG