DOKUMENTY WEJŚCIA

Uczeń przekraczający bramę Ośrodka musi okazać dwa wypełnione uprzednio dokumenty.  

Szanowni Państwo – drodzy Rodzice i uczniowie,
w imieniu Dyrekcji przekazujemy informacje dotyczące procedury przyjęcia do Ośrodka.
Wraz z przyjazdem do Ośrodka uczniowie przekazują wychowawcom wypełnione dokumenty:


Pierwszy dokument: zgoda na mierzenie temperatury.
Rodzice uczniów niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni wypełniają zgodę na mierzenie temperatury. Zgodę taką podpisujemy raz na cały rok.

Drugi dokument: oświadczenie o stanie zdrowia.
Oświadczenie takie przynosimy za każdym razem, gdy przekraczamy bramę Ośrodka. Dokument ten podpisują Rodzice uczniów niepełnoletnich, a uczniowie pełnoletni mogą podpisać to oświadczenie sami.

Poniżej zamieszczono wzory dokumentów. Należy je pobrać, wydrukować i podpisać przed przyjazdem do Ośrodka.

Wszystkim przypominamy, że 1 września to uroczysty dzień -  w tym roku podwójnie uroczysty, bo  możemy się wreszcie spotkać. Tym bardziej przypominamy o stosownym ubiorze: obowiązuje strój galowy (najlepiej biała bluzka/koszula i ciemne spodnie/spódnica).