ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Spotykamy się 1 września 2020 r. na placu przed budynkiem szkoły. 

 
W imieniu Dyrekcji Ośrodka informujemy,
że rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się
1 września 2020 r. o godz. 9.00
 
Spotykamy się przed budynkiem szkoły na świeżym powietrzu,
ustawiamy się klasami
i w czasie apelu zachowujemy między sobą dystans.
 
Osoby, które tego dnia przyjadą do Ośrodka
zostaną zbadane (mierzenie temperatury)
przy bramie Ośrodka – należy przyjechać wcześniej,
bo badanie może opóźnić wejście na teren Ośrodka.
 
Rodzice i opiekunowie prawni towarzyszący uczniom
zobowiązani są do założenia maseczek oraz rękawiczek.
Samochód należy pozostawić poza bramą Ośrodka
(nie ma wjazdu na teren Ośrodka samochodem).
 
Po spotkaniu do budynku szkoły będzie mógł wejść tylko jeden Rodzic
z jednym uczniem.
 
Uczniowie również zostaną przebadani przed wejściem na teren Ośrodka
(mierzenie temperatury), a przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
 
Sprawdzanie stanu zdrowia dotyczy wszystkich przekraczających bramę Ośrodka,
zarówno we wtorek, na rozpoczęcie roku szkolnego,
jak i w poniedziałek w czasie przyjazdu do internatu -
za każdym razem, gdy się przekracza bramę Ośrodka.
Obowiązuje również przekazanie dokumentu deklaracji o stanie zdrowia. 
 
Uczniowie mieszkający w internacie mogą przyjechać w poniedziałek, 31 sierpnia od godz. 16. -
wszyscy również zostaną poddani badaniu przy bramie Ośrodka.
 
Do internatu nie będą wpuszczane osoby trzecie.
 
Wszystkich stęsknionych za szkołą uczniów serdecznie zapraszamy
na otwarcie nowego roku szkolnego
i na cały przyszły, kolejny niezwykły rok.