Część 2

W czasie gali jubileuszowej padło wiele słów - życzliwych, serdecznych, gratulacji, życzeń,

 słów chwytających za serce i pokazujących,
jak wielu mamy przyjaciół i jak bardzo ceniona jest nasza Dyrekcja.

Ale są i takie słowa, które będziemy pamiętać co do kropki.
Takie słowa wypowiedział pan Jan Wojdat,
dziś już ponad osiemdziesięcioletni były Dyrektor Ośrodka:
"Pani Dyrektor zrealizowała marzenia wszystkich poprzednich dyrektorów". 

A drugie zdanie padło z ust naszej pani Dyrektor,
gdy na scenę z gratulacjami przyszli dyrektorzy Ośrodków dla Niesłyszących z całej Polski.
Pani Dyrektor powiedziała:
"Przed państwem stoją ludzie odpowiedzialni za przyszłość edukacji niesłyszących i przyszłość uczniów niesłyszących".
To wielkie słowa i bardzo uświadamiające rolę tych ludzi. 

Ale po kolei:
Druga część to Gala Jubileuszowa.
Goście zaczęli wypełniać salę przy dźwiękach Zespołu Reprezentacyjnego Wojsk Lądowych we Wrocławiu -
ta muzyka retro i na żywo nadała bardzo ciepłego tonu uroczystości.
I nagle światła zgasły, zrobiło się ciemno,
a nad balkonem dla kibiców zaświecił dobrze znany wszystkim wrocławianom neon "Dobry wieczór we Wrocławiu" 
Rozległy się brawa, bo przyznacie - wykonanie takiego symbolu Wrocławia
i rozświetlenie go w naszej hali sportowej to nie lada wyczyn i symbol. 

Pani Monika Madetko i pan Wojciech Dobrowolski zabrali głos.
Przedstawili krótką, ale bardzo treściwą prezentację na temat Ośrodka,
która przybliżała gościom historię i współczesność placówki-jubilatki -
wszyscy goście z zainteresowaniem i podziwem obejrzeli to podsumowanie.

Zapaliły się światła i prowadzący oficjalne dokonali otwarcia uroczystości jubileuszowych.
Wprowadzono sztandar Ośrodka i odśpiewano hymn.
Głos przekazano pani Dyrektor Ewie Dobrowolskiej,
która powitała wszystkich znakomitych gości i starała się nie pominąć nikogo.

A lista tych gości była tak długa, jak wspaniała:

 • dr Tadeusz Samborski - Członek Zarządu Województwa Dolnosląskiego, 
 • pan Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty, 
 • pan Jerzy Więcławski - Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 
 • oraz jego zastępczyni pani Małgorzata Medyk, 
 • pan Piotr Świędrych - Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, 
 • przedstawiciele Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 9 we Wrocławiu - pani Alicja Kiliszkiewicz i Jolanta Pietrzyk, 
 • Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych pan Krzysztof Kotyniewicz, 
 • pani Magdalena Kapka - członkini PZG oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu, 
 • pani Danuta Naczke - przedstawicielka działu ekonomicznego Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, 
 • pani Anna Brzegowa-Jabczyk - przewodnicząca Rady Rodziców w Ośrodku, 
 • Dyrektorzy placówek kształcących dzieci i młodzież z wadą słuchu z całej Polski: 
 • z Bydgoszczy, z Kalisza, z Kielc, z Krakowa, z Kutna, z Olecka, z Olsztyna, z Raciborza, 
 • ze Sławna, ze Szczecina, z Warszawy i z Wejherowa, 
 • Dyrektorzy wojewódzkich jednostek Oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
 • pan Henryk Macała - przewodniczący Rady Osiedla Pilczyce, 
 • pani Jolanta Macała - Dyrektor Ośrodka Działań Społeczno-Kulturalnych "Piast - Wrocław", 
 • pani Mirosława Krynicka - Woźniak - z Dolnośląskiej Spółki Medycznej PZG, 
 • policjanci z Komisariatu z Połbina, 
 • panowie z Zakładu Karnego nr 1, 
 • emerytowani pracownicy Ośrodka wraz z emerytowanym Dyrektorem panem Janem Wojdatem, 
 • zaprzyjaźnieni Dyrektorzy z przedszkola, 
 • pan Krzysztof Kowal - w roli prezesa PZG oddziału Dolnośląskiego, 
 • uczniów, nauczycieli, wychowawców, absolwentów Ośrodka
 • oraz Zespół Reprezentacyjny Wojsk Lądowych. 

A po powitaniach nastąpiły życzenia i gratulacje dla Ośrodka i prowadzącego go zespołu Dyrektorów. 
Ciepłe słowa padły ze strony pana Marszałka Tadeusza Samborskiego
pod adresem wszystkich nowatorskich działań i wdrażanych kierunków kształcenia naszej "wysokospecjalistycznej placówki"
i odczytano list napisany specjalnie z okazji naszego Jubileuszu przez panią Minister Annę Zalewską.
Kolejno serdecznym słowem obdarzył nas pan Kurator Roman Kowalczyk,
życząc wyjątkowych nowych pomysłów, bo choć jest wspaniale, to zawsze może być lepiej,
Prezes Zarządu Głównego PZG pan Krzysztof Kotyniewicz, który podkreślił,
że Ośrodki to drugi dom kształtujący bardzo młode osobowości niesłyszących uczniów.

Bardzo wzruszyła nas serdeczność Dyrektorów Ośrodków dla Niesłyszących,
którzy określili naszą panią Dyrektor jako najlepszą koleżankę na świecie.
Padły słowa "nasze dobre dzieła nie mogą się skończyć, bo to, co przynieśli wszyscy przedtem, my musimy ponieść w przyszłość"
i życzenia, aby nasze władze nigdy nie szczędzili dobru tych dzieł.
Dyrektorzy placówek prowadzonych przez Urząd Marszałkowski wraz z życzeniami zwrócili uwagę,
że czas i kolejne jubileusze płyną szybko - oby były szczęśliwe.
Dobrze i serdecznie nam znana pani Alicja Kiliszkiewicz podkreślała znakomicie układającą się współpracę naszych placówek,
a państwo Macałowie podziękowali za współpracę naszej i prowadzonych przez nich instytucji i wyrazili nadzieje na przyszłość.
Pani Jolanta przemówiła do uczniów gratulując im serdecznie oddanych nauczycieli, wychowawców, dyrektorów.
Nasza droga pani Anna Brzegowa-Jabczyk z przejęciem wyraziła gratulacje wszystkim pracownikom Ośrodka
za ich osiągnięcia i postawę wobec uczniów i wzruszonym głosem złożyła życzenia wyznaczania nowych celów -
aby plany były tak samo bogate, jak doświadczenia.
Było nam bardzo miło usłyszeć słowa pani Krynickiej-Woźniak, która pogratulowała Ośrodkowi wspaniałego Jubileuszu
i wyraziła zachwyt osobowością pani Dyrektor.
Bardzo wzruszone słowa pani Magdaleny Kapki niosły gratulacje Ośrodkowi i wszystkim związanym z Ośrodkiem. 

Najbardziej wzruszającym momentem wszystkich wystąpień i zaszczytem dla nas wszystkich
było zabranie głosu przez byłego Dyrektora Jana Wojdata, który zaczął tak:
"Jestem najstarszym byłym pracownikiem tego Ośrodka".
Opowiedział pokrótce o pracy, jaką wykonywał w latach 60-tych i związanych z nią trudach, co sprawiło,
że mogliśmy inaczej spojrzeć na warunki, w których przyszło nam dziś uczyć się i pracować.
I zapamiętamy na zawsze jego hojne słowa: " Pani Dyrektor zrealizowała marzenia wszystkich naszych poprzednich dyrektorów". 

Ostatnim akcentem tej części spotkania było wręczenie Odznak Honorowych Polskiego Związku Głuchych
przez prezesa ZG PZG pana Krzysztofa Kotyniewicza oraz prezesa PZG o/Dolnośląski pana Krzysztofa Kowala.
Uroczystość ta o tyle miła, że tym honorem zostali obdarzeni dobrze nam znani nauczyciele naszego Ośrodka.
Złote odznaki przyznano pani Joannie Błaszczyk, Marzenie Frydrych i Małgorzacie Warzesze-Mazurkiewicz
"za szczególne zasługi na rzecz środowiska osób Głuchych".
Ten sam tytuł nosiły srebrne odznaki PZG przyznane osobom krócej pracującym z niesłyszącymi.
Otrzymali je: Wojciech Dobrowolski, Piotr Kondratowicz, Katarzyna Krupińska, Małgorzata Pelowska,
ks. Tomasz Filinowicz, Małgorzata Lesiak oraz państwo Małgorzata Wichańska-Tlak i pan Rafał Tlak. 

Na koniec uroczyście wyprowadzono sztandar Ośrodka przy wtórach orkiestry wojskowej. 
To była piękna i wzruszająca wielokrotnie uroczystość. Będziemy ją długo pamiętać.

(więcej zdjęć znajda państwo w albumie z części 2 na naszym fanpejdżu na  Facebook  )

Ale gratulacje płynęły nie tylko na scenie, ale i przez internet. 
Otrzymaliśmy między innymi jubileuszowe gratulacje od pani Dyrektor  i Nauczycieli Szkoły dla Niesłyszących w Kałuszu (Ukraina)

Калуська спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст  :

 

 

33806409_1650636478323848_4425546482325651456_o
33832347_1650642931656536_3612071103708528640_o
33942282_1650645401656289_2857071490078081024_o
33782041_1650635671657262_3957847259873280000_o
33809776_1650635674990595_4119543226560413696_o
33922833_1650640938323402_8703873137990696960_o
33720351_1650640514990111_4365462230611787776_o
33775310_1650633868324109_2695508302304903168_o
33780796_1650635088323987_3810412616128397312_o
33672890_1650638431656986_2347864299222859776_o
33788861_1650644478323048_4357931069882761216_o
33902550_1650641261656703_1046603635053559808_o
33765884_1650634134990749_512834973636493312_o
33783338_1650644304989732_5789102129545216000_o
33784898_1650638918323604_2815672248772329472_o
33770849_1650635954990567_6143764577340358656_o
33871314_1650653558322140_7804710477463814144_o
33828477_1650633898324106_2367550062780743680_o
33688037_1650653911655438_1602352581881888768_o
33790020_1650658541654975_8761271789604044800_o
33922825_1650633381657491_3685871909007785984_o
33777458_1650637184990444_8198377687937449984_o
33791035_1650637998323696_7869833095183073280_o
33900783_1650654271655402_134769090131656704_o
33822786_1650639868323509_8225905971583516672_o
33714942_1650640831656746_6889195995972763648_o
33687266_1650634991657330_4967627297029881856_o
33691846_1650636088323887_1335753168566353920_o
33774384_1650635814990581_6967730877434429440_o
33923928_1650642544989908_5780280146460147712_o
33768775_1650632868324209_8677740667176222720_o
33944609_1650646561656173_7355291370262626304_o
33964490_1650656994988463_6402837069059588096_o
33898808_1650634694990693_16528812271468544_o
33704724_1650664608321035_7554208618753556480_o
33811056_1650642041656625_2362472372054786048_o
33775298_1650637654990397_292094751501451264_o