XLII OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY

XLII Ogólnopolski Konkurs Matematyczny dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Szanowni Nauczyciele matematyki, Drodzy Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum - 
serdecznie prosimy przyjąć od nas zaproszenie do Wrocławia na maj

 

  

 

 

ZAŁĄCZAMY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

1. Karta zgłoszenia udziału w konkursie - pobierz    JPG       pobierz  WORD  

 

 

2. Zakres tematyczny zadań konkursowych - pobierz     JPG   

 

 

 

3. Ramowy program konkursu 

 

  

 

4. Regulamin konkursu 

 

  

 

 Nowe:

5. Oświadczenie RODO