kształcenie ponadpodstawowe

Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne): 


 • Szkoła Branżowa I stopnia
 • Szkoła przysposabiająca do pracy
 • Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży 
 • Technikum
 • Szkoła Policealna

mapa2.jpg

W naszych szkołach ponadgimnazjalnych kształci się młodzież z wielu zakątków Polski.  

 

 


 

Szkoła Branżowa

Prowadzimy kształcenie w kilku kierunkach zawodowych oraz zapewniamy możliwość kształcenia się w klasach wielozawodowych. 
Do tej pory kształciliśmy witrażystów, kucharzy małej gastronomii, restauratorów mebli antycznych, piekarzy, poligrafów oraz mechaników samochodowych
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. 
Obecnie oferujemy następujące kierunki:

Czytaj więcej: Szkoła Branżowa

 

 

Liceum Ogólnokształcące

Do liceum przyjmujemy absolwentów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Warunkiem zapisu jest wiek ucznia: musi on ukończyć liceum najpóźniej w roku, w którym kończy 24 rok życia.

Obecnie nauka w liceum trwa: 
- dla absolwentów szkoły podstawowej - 4 lata, 
- dla absolwentów gimnazjum - 3 lata.

Czytaj więcej: Liceum Ogólnokształcące

 

 

Technikum

 

Do technikum przyjmujemy absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej.
Warunkiem zapisu jest wiek ucznia: musi on ukończyć technikum przed ukończeniem 24 roku życia.
Nauka w technikum trwa:
- dla absolwentów szkoły podstawowej - 5 lat,
- dla absolwentów gimnazjów - 4 lata.

 

W Technikum wdrażamy trzy nowe kierunki:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych        - nauczyciel prowadzący kierunek: mgr Małgorzata Warzecha-Mazurkiewicz
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej                      - nauczyciel prowadzący kierunek: mgr Przemysław Sławik
 • technik informatyk                                               - nauczyciel prowadzący kierunek: Wojciech Dobrowolski

Czytaj więcej: Technikum

 

 

Szkoła Policealna

W Szkole Policealnej kształcimy w zawodzie:

- florysta                         - nauczyciel prowadzacy kierunek: mgr Marzena Frydrych

 

Czytaj więcej: Szkoła Policealna

 

 

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

 

 •  podanie o przyjęcie do szkoły

 • świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły
 • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
 • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
 • dokumentacja medyczna
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu (poza licealistami)
 • 2 zdjęcia

 

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

 

 

    

 

POBIERZ ULOTKĘ