O nas

Gdzie jesteśmy

Gdzie jesteśmy

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

ul. Dworska 8

54-144 Wrocław

 • tel. (071) 353-64-69,
 • fax. 353-48-77
 • e-mail:

Jak dojechać?

Z Dworca Głównego PKP

– przystanek tramwajowy przy Dworcu PKS - TRAMWAJ nr 31 PLUS . Wysiąść na przystanku STADION ul. Królewiecka.

Mapa dojazdu z Dworca Głównego PKP:


Wyświetl większą mapę

Historia

Historia

W maju 1945 roku przybył do Wrocławia z grupą pionierów Mieczysław Kempa – były dyrektor  Zakładu dla Głuchoniemych we Lwowie. Na jego wniosek 1 sierpnia 1945 roku przyjęto na Zakład dla Dzieci Głuchych budynek przy ulicy Inwalidzkiej 17\19, który wybudowano w tym celu w 1933 roku.

Brak odpowiednich funduszy na remont i wyposażenie obiektu doprowadził do tego, że Kuratoriom Okręgu Szkolnego Wrocławskiego przekazało go Opiece Społecznej z przeznaczeniem na Zakład Szkolenia Inwalidów. Długie poszukiwania doprowadziły dyrektora Mieczysława Kempę  do majątku ziemskiego przy ulicy Dworskiej. Decyzją Zarządu Miejskiego we Wrocławiu z 13 czerwca 1947 roku i po protokolarnym przejęciu 22 czerwca 1947 roku obiekt stał się siedzibą Wrocławskiego Zakładu dla Głuchoniemych.

Placówka znajduje się na Pilczycach w północno- zachodniej części  Wrocławia. Pilczyce są osiedlem mieszkaniowym. Oprócz zwartych bloków mieszkalnych odbudowanych  w okresie dziesięciolecia znajdują się tu również ulice z jedno- dwurodzinnymi domkami i ogrodami przydomowymi. W ostatnich latach w sąsiedztwie Ośrodka powstało wielkie osiedle mieszkaniowe Kozanów z typową wielopiętrową zabudową. Ośrodek  mieści się w ślepym wylocie ulicy Dworskiej  w zabudowaniach dawnego majątku obszarniczego Zygfryda Woyrscha, na lewym brzegu Ślęży. Do śródmieścia jest około 8 km. Na terenie Ośrodka wzniesiono nowe obiekty i zmodernizowano stare. W części ocalał oryginalny drzewostan. Dzisiejszy Ośrodek różni się od obiektu przejętego przesz pierwszego dyrektora. Stanisław Kamiński podaje, że „budynek główny- pałac z 19 pokojami miał w 80% zniszczony dach, brakowało oświetlenia i ogrzewania; budynki gospodarcze- stodoły i stajnie były zniszczone i zanieczyszczone gruzem i obornikiem, dachy częściowo rozebrane. Budynek administracyjny był częściowo zamieszkały. Nie było w nim podłóg , wody, kanalizacji. Podwórze i park były zawalone gruzami i poprzecinane rowami strzeleckimi. Ogrody i pola należące do Zakładu leżały odłogiem".

Jesienią 1947 roku zabezpieczono budynek pałacu. Podjęto prowizoryczne przygotowania do przyjęcia pierwszych wychowanków. Meble – wojskowe łóżka i szafy oraz poniemieckie sprzęty z dawnej szkoły dla głuchoniemych ustawiono w pałacu. Kuchnię urządzono w budynku administracyjnym. Zakład nie dysponował żadnym wyposażeniem. Rodzice zaopatrywali pierwszych wychowanków w rzeczy osobiste, pościel, łącznie z materacami, naczynia stołowe, przybory do jedzenia. Podstawą działalności kuchni były skromne  subwencje Inspektoratu Szkolnego, paczki UNRRA i odpłatność rodziców.

W pierwszym niepełnym roku szkolnym 1947\1948 w Zakładzie uczyło się w klasach I i II szkoły podstawowej 26 wychowanków ( 19 chłopców i 7 dziewcząt). Uczniowie wraz z pedagogami wykonali ogromną pracę przy odgruzowaniu i oczyszczeniu obiektu. Byłą stajnię przystosowano na stołówkę. Pełniła ona także funkcję świetlicy i sali do zajęć grupowych.

W latach 1948- 1950  dyrektor Zakładu osobiście kierował pracą Szkoły Podstawowej, Internatu, Ośrodka Rolnego. Tylko on posiadał pełne kwalifikacje do nauczania dzieci głuchych.

1 IX 1950 roku powołano na kierownika szkoły Eugenię Jaworską, a na kierownika internatu Jana Kowalskiego. W rok później uruchomiono Zasadnicza Szkołę Zawodową, którą kierował mgr Stanisław Stanisz.

W latach 1948-1950 dzieci przychodzące do Zakładu badał i przyjmował osobiście dyrektor Zakładu. W latach 1951-1952 czynność tę wykonywała komisja składająca się z kierownika szkoły i dwóch kwalifikowanych nauczycieli.

Od 1953 roku do naszego Zakładu kierował dzieci specjalny Ośrodek Selekcji dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy we Wrocławiu, działający właśnie przy naszym Zakładzie pod kierunkiem Stanisława Kamińskiego.

Okręgowa Komisja Selekcyjna we Wrocławiu obejmowała swym zasięgiem województwa katowickie, opolskie i wrocławskie i badała co roku od 80 do 120 dzieci. Komisja pracowała do 1975 roku. Potem rolę Komisji przejęły Wojewódzkie Poradnie Szkolno-Wychowawcze w 49 województwach.

Obecnie po reformie organizacyjnej kraju Ośrodek został uznany za placówkę o zasięgu regionalnym i dlatego organem prowadzącym

od 1 stycznia 1999 roku jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

Film o historii naszego Ośrodka

 

 

Galeria historycznych zdjęć

                                                                   

 

Galeria historyczna - nauka w Ośrodku

       

 

 

Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Czytaj więcej: Grono pedagogiczne

Specjaliści

Specjaliści

 

 

Biedka Irena

logopeda

 

Madetko Monika

psycholog

Korczyńska-Michna Marta         

logopeda, integracja sensoryczna

 

Świechowska – Harchala Renata

psycholog

 

Wojciechowicz-Gach Jolanta logopeda

 

  Stacherzak Grażyna   pedagog
Żdanowicz Barbara logopeda   Wargin Magdalena pedagog
 Tokar Marta logopeda, nauczanie wczesnoszkolne                                                                                                                                 
Jolanta Trznadel logopeda        
Majewska Bogusława gimnastyka korekcyjna   Żmuda Magdalena biblioteka

 

 

Drzwi Otwarte

Drzwi Otwarte

 

Serdecznie zapraszamy!

 

** w roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy w dniu 27 kwietnia w godz. 9:00 - 13:00

 

 

 

 

 

Tradycją Ośrodka stała się coroczna organizacja Dnia Otwartych Drzwi na przełomie maja i czerwca.

Podczas licznych plenerowych imprez, w atmosferze zabawy wszyscy chętni mogą zwiedzić Ośrodek, poznać warunki, w jakich pracujemy oraz zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną.

Między innymi można zobaczyć wyposażenie poszczególnych klas, gabinetów, pracowni zawodowych oraz świetlice i pokoje w internacie.

Istnieje również możliwość przyjrzenia się zajęciom prowadzonym przez nauczycieli i wychowawców podczas lekcji otwartych.

Ponadto w tym dniu uczniowie mogą zaprezentować swoje prace oraz wziąć udział w wielu konkursach i zabawach sportowych.

Informacje na temat najbliższych Dni Otwartych Drzwi prosimy szukać w zakładce AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

stw05
stw03
stw06
stw02
stw04
stw01

Rada Rodziców

Rada Rodziców

 

W naszym Ośrodku działa Rada Rodziców
rada ta pełni rolę przedstawicielską - reprezentuje rodziców uczniów naszego Ośrodka
i uczestniczy tym samym w prowadzeniu działalności naszej placówki.

W roku szkolnym 2019/2020 w skład Rady wchodzą Rodzice przyjeżdżający do Ośrodka często
i mają pełny wgląd w codzienną pracę Ośrodka - 
w razie potrzeby kontaktu, informacji czy potrzeby zgłaszania nowych spraw, inicjatyw czy postulatów.

Ponadto w skład Rady wchodzą osoby posługujące się zarówno językiem polskim, jak i polskim językiem migowym - 
żaden z rodziców nie ma więc problemu z komunikacją z przedstawicielami Rady. 

 

Numer konta Rady Rodziców:   Getin Noble Bank S.A.

50 1560 0013 2000 9737 8000 0004
Jest to numer konta dla wpłat składek na Radę Rodziców (działalność Rady na rzecz naszych uczniów).


Po walnym zebraniu w dniu 2 września 2019 r. w skład Rady w roku szkolnym 2019/2020 wchodzą Państwo:

- Katarzyna Dorabialska

- Anna Brzegowa-Jabczyk -  

- Mariola Idziak

- Maja Jokiel

- Magdalena Dudzik

- Seweryn Stokowski

- Kazimierz Banaszkiewicz

 

 Katarzyna Dorabialska 

e-mail:  

   

Anna Brzegowa - Jabczyk  

  e-mail:   

  

 Mariola Idziak 

 

 Maja Jokiel

 

 

 Magdalena Dudzik

 

           

 Seweryn Stokowski

 

   

  Kazimierz Banaszkiewicz

 

 

 

 

   

 

 
 Kompetencje Rady Rodziców (wyciąg z regulaminu Rady Rodziców)
 1. Uchwalenie wewnętrznej struktury i trybu pracy Rady Rodziców.
 2. Opiniowanie Regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów.
 3. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego placówki.
 4. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu Profilaktyki.
 5. Opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego.
 6. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
 7. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych  źródeł.
 8. O wydatkowaniu w/w funduszy decyduje Rada Rodziców a kontroluje wydatki komisja rewizyjna.

 

Poniżej zamieszczono dokumenty:

A. Regulamin działania Rady Rodziców.

B. Sprawozdanie z działalności w r.szk. 2013/2014

 

A. Regulamin działania Rady Rodziców można przeczytać tutaj:  

 

B. Sprawozdanie z działalności w r.szk. 2013/2014 

 

 

 

 

Absolwenci

Absolwenci

                 

Absolwenci liceów


W roku 2000 powstało u nas pierwsze liceum
- szkoła średnia dająca możliwość zdobycia świadectwa maturalnego - przepustki na studia.

Pierwsza matura odbyła się u nas w 2003 roku.

Od tego czasu w gronie naszych absolwentów przybywa studentów, osób z dyplomem licencjackim, magistrów, a nawet inżynierów. 
Bardzo serdecznie im gratulujemy!

Jako pedagodzy służymy naszym absolwentom pomocą (np. poprzez tłumaczenia czy asystenturę na wrocławskich uczelniach wyższych),
choć wielu z nich radzi sobie samodzielnie i bez tej pomocy, co jest dla nas powodem do szczególnej satysfakcji. 

Mimo, że od czasu pierwszej matury minęło niewiele czasu,
grono kształcących się i zdobywających kolejne szczeble wykształcenia absolwentów powiększa się - 
jesteśmy pewni, że będzie również rozrastać się nasza galeria.


Oto ci, z których sukcesów jesteśmy szczególnie dumni: 

wejdź: GALERIA NASZYCH ABSOLWENTÓW  Utalentowani

Utalentowani

 

U T A L E N T O W A N I

Radość obcowania z młodymi ludźmi polega również na tym,
że można obserwować wykluwanie się talentów w najprzeróżniejszych dziedzinach.

Poniżej przedstawiamy tych, których talenty rozbłysły w trakcie nauki w naszym Ośrodku
pod wpływem naszej oferty edukacyjnej lub przy wsparciu obserwowanych zainteresowań.
Są w tym gronie też i tacy, którzy zdobywszy artystyczny warsztat u nas,
dojrzeli do tworzenia po ukończeniu kształcenia w naszym Ośrodku.

Ze wszystkich jesteśmy bardzo dumni.

Zobacz galerię naszych utalentowanych kliknij tutaj: UTALENTOWANI

* ponieważ dział "Utalentowani" na naszej nowej stronie www powstał w XII 2013, 
przedstawiona poniżej galeria utalentowanych jest zaledwie zaczątkiem opowieści, 

którą mamy nadzieję uzupełniać o tych, którzy już dawno odeszli, jak i tych, których talenty dopiero się rodzą.