O nas

Gdzie jesteśmy

Gdzie jesteśmy

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących

ul. Dworska 8

54-144 Wrocław

 • tel. (071) 353-64-69,
 • fax. 353-48-77
 • e-mail:

Jak dojechać?

Z Dworca Głównego PKP

– przystanek tramwajowy przy Dworcu PKS - TRAMWAJ nr 31 PLUS . Wysiąść na przystanku STADION ul. Królewiecka.

Mapa dojazdu z Dworca Głównego PKP:


Wyświetl większą mapę

Historia

Historia

W maju 1945 roku przybył do Wrocławia z grupą pionierów Mieczysław Kempa – były dyrektor  Zakładu dla Głuchoniemych we Lwowie. Na jego wniosek 1 sierpnia 1945 roku przyjęto na Zakład dla Dzieci Głuchych budynek przy ulicy Inwalidzkiej 17\19, który wybudowano w tym celu w 1933 roku.

Brak odpowiednich funduszy na remont i wyposażenie obiektu doprowadził do tego, że Kuratoriom Okręgu Szkolnego Wrocławskiego przekazało go Opiece Społecznej z przeznaczeniem na Zakład Szkolenia Inwalidów. Długie poszukiwania doprowadziły dyrektora Mieczysława Kempę  do majątku ziemskiego przy ulicy Dworskiej. Decyzją Zarządu Miejskiego we Wrocławiu z 13 czerwca 1947 roku i po protokolarnym przejęciu 22 czerwca 1947 roku obiekt stał się siedzibą Wrocławskiego Zakładu dla Głuchoniemych.

Placówka znajduje się na Pilczycach w północno- zachodniej części  Wrocławia. Pilczyce są osiedlem mieszkaniowym. Oprócz zwartych bloków mieszkalnych odbudowanych  w okresie dziesięciolecia znajdują się tu również ulice z jedno- dwurodzinnymi domkami i ogrodami przydomowymi. W ostatnich latach w sąsiedztwie Ośrodka powstało wielkie osiedle mieszkaniowe Kozanów z typową wielopiętrową zabudową. Ośrodek  mieści się w ślepym wylocie ulicy Dworskiej  w zabudowaniach dawnego majątku obszarniczego Zygfryda Woyrscha, na lewym brzegu Ślęży. Do śródmieścia jest około 8 km. Na terenie Ośrodka wzniesiono nowe obiekty i zmodernizowano stare. W części ocalał oryginalny drzewostan. Dzisiejszy Ośrodek różni się od obiektu przejętego przesz pierwszego dyrektora. Stanisław Kamiński podaje, że „budynek główny- pałac z 19 pokojami miał w 80% zniszczony dach, brakowało oświetlenia i ogrzewania; budynki gospodarcze- stodoły i stajnie były zniszczone i zanieczyszczone gruzem i obornikiem, dachy częściowo rozebrane. Budynek administracyjny był częściowo zamieszkały. Nie było w nim podłóg , wody, kanalizacji. Podwórze i park były zawalone gruzami i poprzecinane rowami strzeleckimi. Ogrody i pola należące do Zakładu leżały odłogiem".

Jesienią 1947 roku zabezpieczono budynek pałacu. Podjęto prowizoryczne przygotowania do przyjęcia pierwszych wychowanków. Meble – wojskowe łóżka i szafy oraz poniemieckie sprzęty z dawnej szkoły dla głuchoniemych ustawiono w pałacu. Kuchnię urządzono w budynku administracyjnym. Zakład nie dysponował żadnym wyposażeniem. Rodzice zaopatrywali pierwszych wychowanków w rzeczy osobiste, pościel, łącznie z materacami, naczynia stołowe, przybory do jedzenia. Podstawą działalności kuchni były skromne  subwencje Inspektoratu Szkolnego, paczki UNRRA i odpłatność rodziców.

W pierwszym niepełnym roku szkolnym 1947\1948 w Zakładzie uczyło się w klasach I i II szkoły podstawowej 26 wychowanków ( 19 chłopców i 7 dziewcząt). Uczniowie wraz z pedagogami wykonali ogromną pracę przy odgruzowaniu i oczyszczeniu obiektu. Byłą stajnię przystosowano na stołówkę. Pełniła ona także funkcję świetlicy i sali do zajęć grupowych.

W latach 1948- 1950  dyrektor Zakładu osobiście kierował pracą Szkoły Podstawowej, Internatu, Ośrodka Rolnego. Tylko on posiadał pełne kwalifikacje do nauczania dzieci głuchych.

1 IX 1950 roku powołano na kierownika szkoły Eugenię Jaworską, a na kierownika internatu Jana Kowalskiego. W rok później uruchomiono Zasadnicza Szkołę Zawodową, którą kierował mgr Stanisław Stanisz.

W latach 1948-1950 dzieci przychodzące do Zakładu badał i przyjmował osobiście dyrektor Zakładu. W latach 1951-1952 czynność tę wykonywała komisja składająca się z kierownika szkoły i dwóch kwalifikowanych nauczycieli.

Od 1953 roku do naszego Zakładu kierował dzieci specjalny Ośrodek Selekcji dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy we Wrocławiu, działający właśnie przy naszym Zakładzie pod kierunkiem Stanisława Kamińskiego.

Okręgowa Komisja Selekcyjna we Wrocławiu obejmowała swym zasięgiem województwa katowickie, opolskie i wrocławskie i badała co roku od 80 do 120 dzieci. Komisja pracowała do 1975 roku. Potem rolę Komisji przejęły Wojewódzkie Poradnie Szkolno-Wychowawcze w 49 województwach.

Obecnie po reformie organizacyjnej kraju Ośrodek został uznany za placówkę o zasięgu regionalnym i dlatego organem prowadzącym

od 1 stycznia 1999 roku jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

Film o historii naszego Ośrodka

 

 

Galeria historycznych zdjęć

                                                                   

 

Galeria historyczna - nauka w Ośrodku

       

 

 

Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Czytaj więcej: Grono pedagogiczne

Specjaliści

Specjaliści

 

 

Biedka Irena

logopeda

 

Madetko Monika

psycholog

Korczyńska-Michna Marta         

logopeda, integracja sensoryczna

 

Świechowska – Harchala Renata

psycholog

 

Wojciechowicz-Gach Jolanta logopeda

 

  Stacherzak Grażyna   pedagog
Żdanowicz Barbara logopeda   Wargin Magdalena pedagog
 Tokar Marta logopeda                                                                                                                                                                                    
Majewska Bogusława gimnastyka korekcyjna   Żmuda Magdalena biblioteka

 

 

Drzwi Otwarte

Drzwi Otwarte

 

Serdecznie zapraszamy!

 

** w roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy w dniu 27 kwietnia w godz. 9:00 - 13:00

 

 

 

 

 

Tradycją Ośrodka stała się coroczna organizacja Dnia Otwartych Drzwi na przełomie maja i czerwca.

Podczas licznych plenerowych imprez, w atmosferze zabawy wszyscy chętni mogą zwiedzić Ośrodek, poznać warunki, w jakich pracujemy oraz zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną.

Między innymi można zobaczyć wyposażenie poszczególnych klas, gabinetów, pracowni zawodowych oraz świetlice i pokoje w internacie.

Istnieje również możliwość przyjrzenia się zajęciom prowadzonym przez nauczycieli i wychowawców podczas lekcji otwartych.

Ponadto w tym dniu uczniowie mogą zaprezentować swoje prace oraz wziąć udział w wielu konkursach i zabawach sportowych.

Informacje na temat najbliższych Dni Otwartych Drzwi prosimy szukać w zakładce AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców

W naszym Ośrodku działa Rada Rodziców
rada ta pełni rolę przedstawicielską - reprezentuje rodziców uczniów naszego Ośrodka
i uczestniczy tym samym w prowadzeniu działalności naszej placówki.

Aktualnie w skład Rady wchodzą Mamy, które są obecne w Ośrodku codziennie lub dwa razy w tygodniu, 
mają pełny wgląd w codzienną pracę i są dostępne dla wszystkich rodziców
w razie potrzeby kontaktu, informacji czy potrzeby zgłaszania nowych spraw, inicjatyw czy postulatów.

Panie z Rady Rodziców można zastać codziennie w pokoju 105 w Białym Domu (obok gabinetu pielęgniarki).
Ponadto mail kontaktowy ogólny do Rady Rodziców to : 


Ponadto w skład Rady wchodzą osoby posługujące się zarówno językiem polskim, jak i polskim językiem migowym - 
żaden z rodziców nie ma więc problemu z komunikacją z przedstawicielami Rady. 

 

Numer konta Rady Rodziców:   Getin Noble Bank S.A.

50 1560 0013 2000 9737 8000 0004
Jest to numer konta dla wpłat składek na Radę Rodziców (działalność Rady na rzecz naszych uczniów).


Po walnym zebraniu w dniu 1 września 2016r. w skład Rady w roku szkolnym 2016/2017 wchodzą Panie:

 

 

Przewodnicząca - pani Anna Potera     

 e-mail:      

 

Anna Brzegowa - Jabczyk - kl. IV

  e-mail:   

 

   Katarzyna Dorabialska - kl. III

e-mail:  

 


Agnieszka Lenart - kl. II G   

   email: 

               

       

Agnieszka Rusiniak - klasa V

 e-mail:

Blanka Rudy - klasa I G

 e-mail:

Marta Witkowska - klasa II

 e-mail:

 

 
 Kompetencje Rady Rodziców (wyciąg z regulaminu Rady Rodziców)
 1. Uchwalenie wewnętrznej struktury i trybu pracy Rady Rodziców.
 2. Opiniowanie Regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów.
 3. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego placówki.
 4. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu Profilaktyki.
 5. Opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego.
 6. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
 7. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych  źródeł.
 8. O wydatkowaniu w/w funduszy decyduje Rada Rodziców a kontroluje wydatki komisja rewizyjna.

 

Poniżej zamieszczono dokumenty:

A. Regulamin działania Rady Rodziców.

B. Sprawozdanie z działalności w r.szk. 2013/2014

 

A. Regulamin działania Rady Rodziców można przeczytać tutaj:  

 

B. Sprawozdanie z działalności w r.szk. 2013/2014 

 

 

 

Absolwenci

Absolwenci

                 

Absolwenci liceów


W roku 2000 powstało u nas pierwsze liceum
- szkoła średnia dająca możliwość zdobycia świadectwa maturalnego - przepustki na studia.

Pierwsza matura odbyła się u nas w 2003 roku.

Od tego czasu w gronie naszych absolwentów przybywa studentów, osób z dyplomem licencjackim, magistrów, a nawet inżynierów. 
Bardzo serdecznie im gratulujemy!

Jako pedagodzy służymy naszym absolwentom pomocą (np. poprzez tłumaczenia czy asystenturę na wrocławskich uczelniach wyższych),
choć wielu z nich radzi sobie samodzielnie i bez tej pomocy, co jest dla nas powodem do szczególnej satysfakcji. 

Mimo, że od czasu pierwszej matury minęło niewiele czasu,
grono kształcących się i zdobywających kolejne szczeble wykształcenia absolwentów powiększa się - 
jesteśmy pewni, że będzie również rozrastać się nasza galeria.


Oto ci, z których sukcesów jesteśmy szczególnie dumni: 

wejdź: GALERIA NASZYCH ABSOLWENTÓW  Utalentowani

Utalentowani

 

U T A L E N T O W A N I

Radość obcowania z młodymi ludźmi polega również na tym,
że można obserwować wykluwanie się talentów w najprzeróżniejszych dziedzinach.

Poniżej przedstawiamy tych, których talenty rozbłysły w trakcie nauki w naszym Ośrodku
pod wpływem naszej oferty edukacyjnej lub przy wsparciu obserwowanych zainteresowań.
Są w tym gronie też i tacy, którzy zdobywszy artystyczny warsztat u nas,
dojrzeli do tworzenia po ukończeniu kształcenia w naszym Ośrodku.

Ze wszystkich jesteśmy bardzo dumni.

Zobacz galerię naszych utalentowanych kliknij tutaj: UTALENTOWANI

* ponieważ dział "Utalentowani" na naszej nowej stronie www powstał w XII 2013, 
przedstawiona poniżej galeria utalentowanych jest zaledwie zaczątkiem opowieści, 

którą mamy nadzieję uzupełniać o tych, którzy już dawno odeszli, jak i tych, których talenty dopiero się rodzą.