Siostra Bonita

   

Siostra Bonita - NAZARETANKA CSFN

Krystyna Irena Bastek

Katechetka w szkole podstawowej i gimnazjum

Kwalifikacje:

- studia magisterskie: teologia

- studia podyplomowe: surdopedagogika

- język migany: I i II stopień dla księży i katechetów; certyfikat specjalistyczny znajomości j.miganego w stopniu zaawansowanym

Specjalność:

- katecheza, duchowe towarzyszenie dzieciom i młodzieży, prowadzenie do głębokiej zażyłości z osobą Jezusa Chrystusa w komunii z Nim

 

Dodatkowe:

- prowadzenie rekolekcji dla dzieci i młodzieży

- wszystko, co jest twórcze i kreatywne

O mnie:
Jestem siostrą zakonną w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, którego od 1875 r. jest misja służenia rodzinie we wszystkich płaszczyznach życia i praca z dziećmi niepełnosprawnymi, chorymi – wspieranie pracy duszpasterskiej i parafialnej.
Realizując misję katechetyczną pragnę, by moi uczniowie poznali, pokochali i naśladowali Jezusa Chrystusa, aby w życiu codziennym kierowali się nieprzemijającymi wartościami wypływającymi z wiary.
Uwzględniając możliwości moich uczniów dbam, aby moje zajęcia były dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

W społeczności Ośrodka wyróżnia mnie:
Staram się odkrywać wielkość otrzymanego zadania jako daru, którym zostałam obdarzona, a przez to wezwanie, niosę przesłanie Ewangelii angażując dzieci i młodzież w celebracje uroczystości liturgicznych (np. Jasełka).

 

Kontakt:

- tel. służbowy:  (071) 353 64 69, kontakt telefoniczny: codziennie w godzinach pracy
- e-mail: