Katarzyna Krupińska

mgr Katarzyna Krupińska

nauczyciel biologii i chemii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych,

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie w szkołach ponadgimnazjalnych

Kwalifikacje:

- studia magisterskie:
   biotechnologia

- studia podyplomowe:
   psychologiczno-pedagogiczne      
   kompetencje nauczycieli

- studia podyplomowe:
   nauki o rodzinie

- kurs kwalifikacyjny:
   oligofrenopedagogika

- kurs doskonalący
   z zakresu KYNOTERAPII

Specjalność:

- dogoterapia,

- promocja zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom

- wspieranie indywidualnego rozwoju osobistego i społecznego młodych ludzi

Dodatkowe: jako doradca rodzinny wspieram rodziny, narzeczonych, pomagam w przezwyciężaniu problemów rodzinnych i małżeńskich

O mnie:

Jestem osobą otwartą i optymistycznie nastawioną do życia – staram się widzieć we wszystkim dobre strony, często się uśmiecham i wiem, że to bardzo pozytywnie wpływa na młodzież, którą uczę i wychowuję, a którą bardzo lubię. Mam to szczęście, że moja praca jest moją pasją i daje mi dużo satysfakcji.
Bardzo lubię zwierzęta (teraz mieszkają ze mną 3 psy) i od 5 lat prowadzę w Ośrodku zajęcia dogoterapii z udziałem moich zwierzaków jako psów terapeutycznych – ma to związek z moją działalnością w Fundacji „Tacy Sami – Centrum Wspierania Rozwoju”, która propaguje animaloterapię jako metodę wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
Jestem matką dwóch dorastających synów – to bardzo ułatwia mi rozumienie młodzieży, z którą pracuję, jej problemy i rozterki, dlatego na ile mogę, staram się włączać w ważny obszar, jakim jest wspieranie młodych ludzi w ich rozwoju i szukaniu drogi życiowej - prowadzę też zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.

Moje doświadczenia życiowe, kwalifikacje i zamiłowanie do pomocy ludziom wykorzystuję także poza Ośrodkiem w Poradni Rodzinnej jako pierwszy we Wrocławiu Doradca Życia rodzinnego posługujący się językiem migowym.

 

W społeczności Ośrodka wyróżnia mnie:
pozytywne nastawienie do ludzi i wspieranie ich osobistego i społecznego rozwoju

 

Kontakt:

- tel. służbowy:  (071) 353 64 69, kontakt telefoniczny: codziennie w godzinach pracy
- e-mail: