Aleksandra Oleksyk

   

mgr Aleksandra Oleksyk

Nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna i nauczanie blokowe

 

Kwalifikacje:

- studia magisterskie: filologia

- studia podyplomowe:
  edukacja wczesnoszkolna

- studia podyplomowe:
   surdopedagogika

- studia podyplomowe:
   oligofrenopedagogika

- studia podyplomowe:
   resocjalizacja i socjoterapia

Specjalność:

teatr, wykorzystanie dramy jako metody nauczania 

Dodatkowe:
pasjonuje mnie kultura wysoka: teatr, opera, balet

O mnie:

Pracuję w Ośrodku od wielu lat specjalizując się w nauczaniu początkowym, a wcześniej w prowadzeniu pracowni praktyczno-technicznej.

Już od długiego czasu prowadzę z moimi uczniami teatr „Nasze podwórko” – nasze przedstawienia przygotowywane z różnymi zespołami klasowymi zawsze zdobywały najwyższe nagrody na konkursach ogólnopolskich (zarówno otwartych, jak i tych dedykowanych wyłącznie niesłyszącym).
Spod mojej ręki wyszło kilka pokoleń młodych ludzi, których mogłam obserwować w dalszym kształceniu. Myślę, że dałam im dobre „szlify” – wyrośli z nich porządni i radzący sobie ambitnie w życiu ludzie o wysokiej kulturze osobistej. Powodem szczególnej satysfakcji dla mnie jest to, że jestem dobrze pamiętana przez swoich byłych uczniów, którzy odwiedzają mnie, pamiętają o corocznych życzeniach, a nad to nierzadko zabiegają o kształcenie swoich dzieci właśnie w mojej klasie.
Bez względu na zmieniające się metody nauczania niesłyszących, rozwój w języku polskim (mówienie!) są cały czas najważniejsze w mojej pracy z dziećmi.
Dowodem tego i moją szczególną satysfakcją jest to, że mój głuchy uczeń Michał Sawa zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie polonistycznym.

 

W społeczności Ośrodka wyróżnia mnie:
aktywizacja językowa i motywowanie dzieci do mówienia szczególnie poprzez dramy i przedstawienia teatralne

 

Kontakt:

- tel. służbowy:  (071) 353 64 69, kontakt telefoniczny, a najlepiej osobisty: codziennie w godzinach pracy
- e-mail:
-