Justyna Kowal

 

dr Justyna Kowal

nauczycielka informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych
oraz w policealnej szkole na kierunku technik informatyk
lektor JPJO

 

KWALIFIKACJE:

- studia magisterskie: rewalidacja - surdopedagogika

- studia podyplomowe: logopedia

- studia podyplomowe: informatyka 

- studia podyplomowe: język polski jako obcy

- doktorat: językoznawstwo

- język migowy: SJM-certyfikat wykładowcy W3, certyfikat tłumacza T2, PJM – tłumacz, lektor

 

SPECJALNOŚĆ:

 - nauczanie języka polskiego jako obcego

- język i kultura Głuchych we wszystkich aspektach

 

- moja specjalność to niepokój, że jeszcze tyle jest
do zrobienia...

DODATKOWE:
- pasjonuje mnie obecna era komunikacji internetowej i fenomen portali społecznościowych,

- porywają mnie podróże w dobrym towarzystwie, np. z namiotem dokądkolwiek lub pod żaglami (jak bywało: z moimi uczniami…)

O mnie:

 

Gdy dzień się na dobre zaczyna
do roboty wpada Justyna,
comunicatio necessere est
poprzez słowo, net czy przez gest…
Ufff.. Kto z tą dziewczyną wytrzyma!

(Anonimous Silencki)

Pracuję tu od ponad 20 lat - przez ten czas przeszłam przez różne stanowiska pracy w Ośrodku. Znajomość polskiego języka migowego zdobyłam głównie dzięki swoim Głuchym uczniom - pozwoliła mi odkryć ich niezwykły kulturowo świat i to, jak wiele wiedzą, czują, potrafią wyrazić, a co nie zawsze widać w ich polszczyźnie. Chciałabym, aby język polski był dla nich łatwiejszy do przyswojenia i sposobu na to upatruję w metodach nauczania języka polskiego jako obcego.

Moi uczniowie są mniej więcej w wieku mojego syna: staram się być takim nauczycielem, jakiego chciałabym dla swojego dziecka –dzielącym się wiedzą nie tylko  szkolną i pozwalającym na samodzielny rozwój. Cenię bardzo, gdy uczniowie korzystają z tego wsparcia– znajomość języka migowego i zrozumienie dla ich problemów językowych w polszczyźnie bardzo ułatwiają mi kontakt z nimi na takim poziomie.

Poza tym lubię ludzi i sprawia mi przyjemność patrzenie na rozwój moich uczniów, obserwowanie jak wykorzystują swój potencjał, jak stają się dojrzali i jak sobie świetnie radzą w życiu dorosłym mimo wielu przeciwności.

W społeczności Ośrodka wyróżnia mnie:

- nierówna walka z papierami, 
- kontakt z absolwentami i współpraca z nimi, 
- umiejętność nauczania języka polskiego jako obcego

 

Kontakt:

w języku polskim i migowym; pisemny, online lub osobisty
(bardzo nie lubię komunikacji głosowej przez telefon)

e-mail: