Wojciech Dobrowolski

mgr inż. Wojciech Dobrowolski

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Policealnym Technikum Informatycznym

oraz Technologii Stolarstwa ZSZ

Wychowawca internatu – grupy starsze (LO, studium policealne)

 

 

KWALIFIKACJE:

- studia magisterskie: technika leśna

- studia podyplomowe: informatyka

- kurs kwalifikacyjny: surdopedagogika

- kurs kwalifikacyjny: przygotowanie pedagogiczne

- dyplom mistrzowski: stolarz

SPECJALNOŚĆ:

DODATKOWO:

Pasje: motoryzacja (samochody osobowe i motocykle), dobry film, dobra muzyka, nowinki technologiczne, nowe rozwiązania informatyczne.

 

O mnie:

Jestem wychowawcą i nauczycielem w Ośrodku. W szkole rozwijam zainteresowania młodzieży zawodem poprzez pokazy, wykłady, wycieczki zawodoznawcze. W internacie oprócz tradycyjnych zajęć internatowych organizuję wyjścia poza Ośrodek, korzystając z kulturalnej oferty miasta. Ze względu na moje zainteresowania motoryzacyjne organizuję  również wyjścia z młodzieżą na bliski Ośrodkowi tor kartingowy oraz jestem opiekunem i koordynatorem grupy młodzieży przygotowującej się do państwowego egzaminu Prawa Jazdy kat. B.

 

Kontakt:

codziennie osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy