Anna Poks

Anna Poks
Wychowawczyni w internacie grupy w wieku 16-19 lat 

 

KWALIFIKACJE:

  • studia magisterskie - Surdopedagogika
  • studium Nauczycielskie-plastyka

SPECJALNOŚĆ:

Malarstwo, film

DODATKOWE:

Udział w imprezach kulturalnych

O sobie:

Interesuje mnie malarstwo i film. Wykorzystuję swoje zainteresowania do pracy z młodzieżą. Zachęcam ją do aktywnego korzystania z dóbr kultury, do samodzielnej twórczości również przy użyciu nowoczesnej technologii.

 

Dobrze rozumiem moich wychowanków, dlatego umiem pomóc im w rozwiązywaniu problemów,
w osiąganiu lepszych wyników w nauce. Podczas codziennych zajęć zwracam szczególną uwagę na poprawność językową. Buduję nieformalną atmosferę, która pozwala młodzieży na spontaniczne zachowania i wypowiedzi.

 

Dbam o dobre relacje z rodzicami moich podopiecznych i staram się wspierać ich
w wychowaniu swoich pociech.

 

W internacie jestem współorganizatorem corocznego Festiwalu Filmu Krótkiego. Angażuję się w przygotowania i przebieg różnych imprez w naszym ośrodku.

 

Kontakt:

osobisty i telefoniczny do Internatu w godzinach pracy