Iwona Ziołkowska-Kuźnicka

 

mgr Iwona Ziołkowska -Kuźnicka

wychowawczyni  internatu grupy młodzieży licealnej

 

KWALIFIKACJE:

- studia magisterskie: archeologia

- studium: pedagogika

- studia podyplomowe: pedagogika specjalna

- kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika

- kurs instruktorów ZHP

SPECJALNOŚĆ:

Turystyka- rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań, światem, regionem, miastem, historią i archeologią oraz  geografią.Poznawanie ważnych zabytków architektury w kraju i za granicą.

Harcerstwo - organizowanie rajdów, obozów i wycieczek oraz zabaw dla najmłodszych. Wykorzystywanie w praktyce wiedzy zdobytej na zbiórkach i w szkole. Organizowanie szkoleń żeglarskich. Organizowanie obozów narciarskich.

 Film – rozbudzanie zainteresowania wartościową kinematografią, nagrywanie filmików w/g własnych scenariuszy, tworzenie animacji filmowych, organizowanie festiwali filmowych (Festiwal Filmu Krótkiego).

Fotografia- inspirowanie fotografią cyfrową - zachęcanie do tworzenia własnych fotografii, organizowanie wystaw fotograficznych wykorzystujących prace młodzieży niesłyszącej

Udział w imprezach kulturalnych kraju -udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych (spektakle teatralne, wystawy, instytucje naukowe, muzea).

Zajęcia kulinarne zdrowe odżywianie

Integracja w ramach spotkań z młodzieżą niesłyszącą z innych ośrodków. i integracja ze światem ludzi słyszących w każdej możliwej sytuacji.

DODATKOWO

zainteresowania:

historia, geografia, archeologia, turystyka, fotografia cyfrowa, animacja filmowa, nagrywanie filmów.

 

O mnie:

Swoje umiejętności i zainteresowania próbuję przekazywać młodzieży niesłyszącej. Rozbudzam zainteresowania turystyką i historią - podczas naszych wycieczek i podróży utrwalamy wiedzę zdobytą w szkole.

W pracy z młodzieżą wykorzystuję wiedzę zdobytą w harcerstwie. Zachęcam do samodzielności i kreatywności podczas organizowania wyjazdów. Radzenie sobie w ekstremalnych sytuacjach uważam za priorytet w pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą.

Pogłębiamy wiadomości o historii Polski z uwzględnieniem terenów dawniej należących do Polski - podróżujemy często na Litwę czy Ukrainę.

Podczas podróży wakacyjnych zwiedzamy kraje ościenne (byliśmy w  Czechach, na Ukrainie, Litwie czy  w Danii. Poznajemy obyczaje i kulturę w  tych krajów – zawsze staram się, by  w czasie tych podróży moi wychowankowie mieli okazję również przyjrzeć się sytuacji niesłyszących w tych krajach. 

W społeczności Ośrodka wyróżnia mnie:

coroczna organizacja Festiwalu Filmowego, wystaw fotograficznych i wycieczek edukacyjnych i rajdów po Wrocławiu.

 

 Kontakt:
codziennie w godzinach pracy