Izabela Bieniawska

 

 

 

   

mgr Izabela Bieniawska

nauczycielka techniki (prac technicznych)

w szkole podstawowej i gimnazjum

 

KWALIFIKACJE:

- studia magisterskie: pedagogika specjalna

- studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

- studia podyplomowe: surdopedagogika

- język migowy: SJM II stopień

SPECJALNOŚĆ:

prace w drewnie, prace w masie solnej, tkactwo artystyczne

DODATKOWE:

- kursy tkackie I-III stopnia

- kursy orgiami

- kursy Decupage

O mnie:

Odkąd pracuję tutaj, Ośrodek stał „pracowniami” i tego typu zajęcia wszelkiego rodzaju cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży: tworzenie sprawia im ogromną przyjemność. Zaczęłam pracę jak większość z nas - w internacie – i już tam „majsterkowałam” z chłopcami podczas prac zajęć popołudniowych. I tak się to zaczęło.
Dziś nasze prace ręczne są jedną z naszych bardziej widocznych wizytówek – zdobią nie tylko korytarze i klasy w szkołach, ale i wystawy najróżniejszego rodzaju w mieście przy różnych okazjach.

Moją specjalnością są szopki bożonarodzeniowe – to już jest tradycja i co roku z coraz to nowym dorobkiem razem z uczniami przygotowujemy wystawy tych arcydzieł w różnych instytucjach.

Takie prace kształcą w uczniach wszechstronne umiejętności przydatne w dalszych etapach kształcenia zawodowego i w życiu codziennym, wyrabiają umiejętności społeczne (współpraca) i kształtują estetycznie. Dają również możliwości znalezienia swojego hobby – umiejętności oddawania się pasji i pożytecznego spędzania czasu wolnego.

Niemałą część mojego życia przeżyłam jako zuch i harcerka – tą pasją również dzieliłam się przez wiele lat z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku.

 

W społeczności Ośrodka wyróżnia mnie:

mówią, że energiczny chód :)

 

Kontakt:

osobisty lub telefoniczny w godzinach pracy w Ośrodku