kształcenie ponadpodstawowe

Szkoły ponadgimnazjalne: 


 • Szkoła Branżowa
 • Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży na podbudowie
  szkoły podstawowej (gimnazjum) lub Szkoły Branżowej (ZSZ)
 • Technikum
 • Szkoła Policealna

mapa2.jpg

W naszych szkołach ponadgimnazjalnych kształci się młodzież z wielu zakątków Polski.  

 

 


 

Szkoła Branżowa

W chwili obecnej prowadzimy kształcenie w czterech kierunkach zawodowych oraz zapewniamy możliwość kształcenia się w klasach wielozawodowych. 
Do tej pory kształciliśmy witrażystów, kucharzy małej gastronomii, restauratorów mebli antycznych, piekarzy, poligrafów oraz mechaników samochodowych
Nauka w szkole branżowej I stopnia (zawodowej) trwa 3 lata. 
Obecnie oferujemy następujące kierunki:

Czytaj więcej: Szkoła Branżowa

 

 

Liceum Ogólnokształcące

Do liceum przyjmujemy absolwentów gimnazjum oraz absolwentów ZSZ.
Warunkiem zapisu jest wiek ucznia: musi on ukończyć liceum najpóźniej w roku, w którym kończy 24 rok życia.
Obecnie nauka w liceum trwa 3 lata. 

Czytaj więcej: Liceum Ogólnokształcące

 

 

Technikum

 

Do technikum przyjmujemy absolwentów gimnazjum oraz absolwentów ZSZ.
Warunkiem zapisu jest wiek ucznia: musi on ukończyć technikum przed ukończeniem 24 roku życia.
Nauka w technikum trwa 4 lata. 

 

W Technikum wdrażamy trzy nowe kierunki:

 • technik przemysłu mody                                      - nauczyciel prowadzacy kierunek: mgr Marzena Frydrych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych        - nauczyciel prowadzacy kierunek: mgr Małgorzata Warzecha-Mazurkiewicz
 • technik cyfrowych procesów graficznych            - nauczyciel prowadzacy kierunek: mgr Przemysław Sławik
 • technik informatyk                                               - nauczyciel prowadzący kierunek: Wojciech Dobrowolski

Czytaj więcej: Technikum

 

 

Szkoła Policealna

W Szkole Policealnej kształcimy w zawodach:

- florysta                         - nauczyciel prowadzacy kierunek: mgr Marzena Frydrych

- technik informatyk      - nauczyciel prowadzacy kierunek: mgr Wojciech Dobrowolski

W przygotowaniu nowe kierunki.

Czytaj więcej: Szkoła Policealna

 

 

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

 

 •  

  podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
 • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
 • dokumentacja medyczna
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu (poza licealistami)
 • 2 zdjęcia

 

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

 

 

    

 

POBIERZ ULOTKĘ