Szkoła Branżowa

Szkoła Branżowa (dawniej: Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

W chwili obecnej prowadzimy kształcenie w czterech kierunkach zawodowych oraz zapewniamy możliwość kształcenia się w klasach wielozawodowych.

Do tej pory kształciliśmy witrażystów, kucharzy małej gastronomii, restauratorów mebli antycznych, poligrafów oraz mechaników samochodowych.
Obecnie oferujemy następujące kierunki:

* kucharz - nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Warzecha-Mazurkiewicz
* krawiec - nauczyciel prowadzący: mgr Grażyna Fedeczko
* stolarz - nauczyciel prowadzący: mgr inż. Piotr Kondratowicz, Wojciech Dobrowolski

* fryzjer - nauczyciel prowadzący: mgr Magdalena Nowacka

Szkoła branżowa kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uczniowie otrzymują nie tylko świadectwa ukończenia szkoły, ale również dyplomy zawodowe.

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, a nasi nauczyciele zawodu są również egzaminatorami.

 

 

Krawiectwo

KRAWIECTWO

Kształcenie w kierunku fryzjerskim trwa na poziomie szkoły branżowej trzy lata.
Wszystkie zajęcia (i zawodowe i ogólnokształcące) odbywają się w naszym Ośrodku,
w którym znajdują się bogato wyposażone i na bieżąco doposażane w najnowsze urządzenia pracownie krawieckie.
Nauczyciele to osoby z dużym doświadczeniem i dorobkiem zawodowym.

W ramach kształcenia zawodowego oferujemy:

* pracownie w szkole,

* podstawy projektowania i kreowania ubioru,

* udział w konkursach, projektach i pokazach mody,

* zajęcia dodatkowe z modelingu i wizażu.

 

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

Uczniowie tego kierunku często biorą udział w projektach zawodoznawczych.
Poniżej zamieszczamy relacje z wybranych projektów.

 

13
3
2
10
9
17
18
20
6
5
15
19
4
7
1

Caption or Title

Description text is here

Read more
12
11
8
16
14

_______________________________________________________________

Projekt zawodoznawczy ,, Z modą na Euro 2012

m_DSCN2985
m_DSCN2964
m_DSCN2961
m_DSCN2945
PILOT_EURO
m_DSCN2984
m_DSCN2969
m_DSCN2975
m_DSCN2960
m_DSCN2994
m_DSCN2971
m_DSC_0126
m_DSCN2995
m_DSCN2965
m_DSCN2977
m_DSCN2966
m_DSCN2968
m_DSCN2967
m_DSCN2992
m_DSCN2963
m_DSCN2953

Kucharstwo

KUCHARSTWO

Kształcenie w kierunku kucharskim trwa na poziomie szkoły branżowej trzy lata.
Całość kształcenia (ogólne i zawodowe) odbywa się w naszym Ośrodku pod okiem doświadczonych nauczycieli kucharstwa
oraz kucharzy dzięki temu, że dysponujemy zarówno pracownią technologii gastronomicznej w szkole,
jak i prowadzimy własne praktyki zawodowe w kuchni i stołówce szkolnej - uczniowie wyjątkowo cenią i lubią tę pracę.
Uczniowie nasi biorą również udział w różnych projektach, szkoleniach i warsztatach, pokazach wykraczających poza
program nauki szkolnej. Prowadzą też nierzadko własne pokazy poza Ośrodkiem.
Wyjątkowo korzystnym również jest możliwość wykazywania i doskonalenia swoich umiejętności
w trakcie różnych imprez o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym organizowanych w naszym Ośrodku
(należą do nich również: obsługa bankietów, przyjęć, konferencji, itp...), w czasie których uczniowie mogą
rozwijać talenty dekoracyjne.

W ramach kształcenia zawodowego oferujemy:

* pracownia technologii gastronomicznej w szkole

* praktyki w kuchni i stołówce szkolnej

* dodatkowe szkolenia i warsztaty (np. carving)

* obsługa imprez okolicznościowych

* promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania

* ciekawe wycieczki zawodoznawcze

 

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

Poniżej znajdą Państwo relację z jednego z projektów realizowanych w ramach kształcenia na tym kierunku zawodowym.

18
9
6
5
8
1

Caption or Title

Description text is here

Read more
14
13
17
15
11
4
10
7
2
19
3
16

 

______________________________

PROJEKT ZAWODOZNAWCZY“KUCHARZ Z PASJĄ” prowadzony był przez panią Zofię Sabat.
Był jednym z działań w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.
Celem projektu było rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem

 • wzrost kompetencji zawodowych

 • nabycie nowych umiejętności, które w przyszłości mogą pomóc uczniom wyjść na rynek pracy poprzez zajęcia z carvingu.

W projekcie była zaangażowana młodzież z I klasy ZSZ z branży gastronomicznej
Działania realizowane w trakcie projektu obejmowały:

 • zapoznanie młodzieży z technikami carvingowymi (zajęcia warsztatowe)

 • przygotowanie krótkiego pokazu carvingowego „na żywo” podczas Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historycznej we Wrocławiu.

 • wykonanie dekoracji z warzyw i owoców na stołach podczas przyjęcia w ramach konkursu historycznego

Wszystkie działania projektowe były dokumentowane. Z tych materiałów przygotowaliśmy „ALBUM KUCHARZA Z PASJĄ”
Projekt był narzędziem motywacji uczniów do aktywnej postawy wobec pracy, do kreatywności i szerszego spojrzenia na wykonywany zawód.
W projekcie wzięło udział 6 uczniów, którzy realizowali zaplanowane działania pod kierunkiem nauczyciela, opiekuna gruby projektowej mgr Zofii Sabat.
Liderem projektu CIZ w naszym Ośrodku jest Wicedyrektor do Spraw Opieki i Wychowania mgr Alina Brzezińska

m_kucharz_z_pasja_ (3)
m_kucharz_z_pasja_ (19)
m_kucharz_z_pasja_ (6)
m_kucharz_z_pasja_ (14)
m_kucharz_z_pasja_ (10)
m_kucharz_z_pasja_ (11)
m_kucharz_z_pasja_ (18)
m_kucharz_z_pasja_ (4)
m_kucharz_z_pasja_ (1)
m_kucharz_z_pasja_ (20)
m_kucharz_z_pasja_ (7)
m_kucharz_z_pasja_ (16)
m_kucharz_z_pasja_ (17)
m_kucharz_z_pasja_ (5)
m_kucharz_z_pasja_ (9)
m_kucharz_z_pasja_ (2)
m_kucharz_z_pasja_ (15)
m_kucharz_z_pasja_ (8)
m_kucharz_z_pasja_ (13)
m_kucharz_z_pasja_ (12)

Stolarstwo

STOLARSTWO

Kształcenie w kierunku stolarskim na poziomie szkoły branżowej trwa trzy lata.
Dzięki doświadczonym nauczycielom o wielu specjalnościach oraz bogato wyposażonym i wciąż unowocześnianym pracowniom stolarskim,
uczniowie poza programem nauczania mogą zdobywać umiejętności z zakresu dziedzin pokrewnych,
czego dowodem są liczne wystawy i kiermasze wyrobów stolarskich zachwycające wszystkich,
którzy mogą w nich uczestniczyć.

W ramach kształcenia zawodowego oferujemy:

* bogato wyposażoną pracownię i warsztaty szkolne

* budowę i naprawę stolarki budowlanej

* renowację mebli antycznych

* galanterię drzewną

* dodatkowe szkolenia i warsztaty (np. techniki malarskie)

 

 

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

 

12s
4s
1519911_588515447869295_1153501612_o
3s
IMG_1814
1s
5s
11s
7s
1as
8
2s
7as
10s
1522840_588515554535951_1662219474_o
1174578_560175687369938_1195392695_n
9s
11as
13s
6s

 

Introligatorstwo

INTROLIGATORSTWO

UWAGA. Obecnie NIE prowadzimy naboru na ten kierunek. 

Kształcenie na kierunku introligatorskim na poziomie szkoły branżowej trwa trzy lata
i w całości jest organizowane w naszym Ośrodku dzięki doświadczonym nauczycielom oraz
doposażonym pracowniom.

Kształcenie na introligatorstwie w naszym Ośrodku to:

* warsztaty szkolne

* wieloletnie doświadczenia

* oprawy, akcydensy i galanteria papiernicza

 

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

 

1

Caption or Title

Description text is here

Read more
10
3
int
4
14
5
8
11
13
6
12
9
7
2

 

 

Fryzjerstwo

 

 

 

FRYZJERSTWO

 

Kształcenie w kierunku fryzjerskim trwa na poziomie szkoły branżowej I stopnia przez trzy lata.
Praktyki zawodowe oraz zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzone są we Wrocławiu w zaprzyjaźnionych zakładach fryzjerskich,
w których pracują nauczyciele zawodu mający doświadczenie w kształceniu naszych uczniów.
Natomiast kształcenie z przedmiotów ogólnych odbywa się w naszym Ośrodku pod kierunkiem naszych nauczycieli.

 

W ramach kształcenia zawodowego oferujemy:

 

* praktyki w zaprzyjaźnionych zakładach fryzjerskich

 

* zindywidualizowany tok kształcenia zawodowego

 

* podstawy wizażu personalnego

 

* dodatkowe szkolenia (np. kosmetyczne) w Ośrodku i poza nim w ramach projektów UE.

 

 

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

 

4
7
13
2
12
14
11
3
9
8
10
6
1

Caption or Title

Description text is here

Read more
5

 

Klasy Wielozawodowe

KLASY WIELOZAWODOWE

Dzięki organizacji kształcenia oferowanego przez nasz Ośrodek możliwy jest indywidualny wybór innego zawodu, niż te,
które oferowane są w nurcie głównym.
Jest to możliwe, gdy uczeń wybierze własny kierunek oraz znajdzie zakład rzemieślniczy,
który zgodzi się przyjąć ucznia na praktyki zawodowe.

W takim przypadku uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących razem z innymi uczniami w naszym Ośrodku,
a przedmioty zawodowe zorganizowane są w wybranym zakładzie rzemieślniczym.

W takim trybie zdobywali zawód w naszym Ośrodku między innymi uczniowie witrażownictwa, mechaniki samochodowej, piekarze, restauratorzy mebli antycznych.

 

Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

piekarz
mechanik
witrazownik
wielozawodowe
wielozawod
restaurator

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
 • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
 • dokumentacja medyczna
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu
 • 2 zdjęcia

 Na stronie NABÓR DO SZKÓŁ    znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły.

_____________________________________________________

POBIERZ ULOTKĘ