Święto Niepodległości

Na apelu 10 listopada uczciliśmy Święto Niepodległości naszej Ojczyzny.
Uroczyście została wciągnięta biało-czerwona flaga na maszt.

Młodzież jeszcze raz miała okazję przypomnieć sobie trudne dzieje z historii Polski,
czas zaborów i walki o wolność.
W dniach poprzedzających tę uroczystość w każdej klasie odbyły się zajęcia z wychowania patriotycznego.