Zebranie rodziców wzw z budową nowej szkoły

Na zebraniu rodziców, 15 listopada, pani dyrektor Ewa Dobrowolska wraz z wicedyrektorami
poinformowała o rozpoczęciu budowy nowego budynku szkoły i sali gimnastycznej

oraz o zakończeniu zajęć szkolnych w starym pawilonie szkoły zawodowej.

Zaapelowała do rodziców o współpracę i pomoc w wyjaśnianiu dzieciom nowej sytuacji Ośrodka,
na terenie której trwają prace budowlane.

Zapewniła rodziców, że nauczyciele i wychowawcy będą szczególnie dbać o bezpieczeństwo wychowanków w czasie trwania budowy.
Teren burzenia starych i wznoszenia nowych zabudowań został zabezpieczony i oddzielony wysokim ogrodzeniem od pozostałych budynków,
w których odbywają się normalne zajęcia szkolne.

Od listopada nastąpiły zmiany organizacyjne dla klas, które miały zajęcia w starym pawilonie.
Wszystkim klasom zostały przydzielone stałe sale w innych budynkach Ośrodka,
nauczyciele z poszczególnych przedmiotów będą przychodzić do tych sal. W planie lekcji nie ma żadnych zmian.

Budowa nowych budynków szkolnych może potrwać około rok.

 

0010
0005
0009
0018
0007
pilot
0002
0019
0001
00016
0008
0011
0004
0015
0006
00017