Zajęcia dodatkowe dla uczniów

 

Wyjazdowe interaktywne zajęcia edukacyjne w nowoczesnych placówkach edukacyjnych

 

W ramach projektu "Tacy sami - edukacja włączająca" rozpoczyna się realizacja kolejnego zadania, 
tj. wyjazdowych interaktywnych zajęć edukacyjnych w nowoczesnych placówkach -
Centrum Nauki Kopernik oraz  w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Będzie to poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów naszego Ośrodka poprzez realizację zajęć
o charakterze interaktywnym poszerzających wiedzę z przedmiotów ścisłych oraz humanistycznych
i prowadzenie w oparciu o materiały dydaktyczne wykraczające poza te standardowo wykorzystywane
w procesie edukacji szkolnej. 

Celem organizacji tych zajęć będzie rozwój procesów poznawczych i umiejętności korzystania 
z wiedzy za pomocą nowoczesnych multimediów, materiałów źródłowych, itd. 

W ramach tego zadania trzy 25-osobowe grupy wyjada do Muzeum Powstania Warszawskiego
oraz dwie 25-osobowe grupy do Centrum Nauki Kopernik. 
Pierwsza grupa młodzieży wyjedzie do Muzeum Powstania Warszawskiego w dniu 28.02.2018 r. 

Już wkrótce również rozpocznie się realizacja kolejnego zadania ujętego w projekcie 
"Tacy sami - edukacja włączająca" - zadania nr 1 - "Zajęcia dodatkowe dla uczniów". 

Celem realizacji zadania jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych. 
Zajęcia dodatkowe maja pomoc przy stwarzaniu optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju, 
pozwalające na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie i realizowanie indywidualnych ścieżek rozwoju. 

Organizacja zajęć dodatkowych pozwoli uczniom na pełniejsze poznawanie otoczenia
i efektywniejsze uczenie się mimo niepełnosprawności. 
Dzięki nim uczniowie podniosą swoja ocenę, skupią się na możliwościach, a nie ograniczeniach. 
Realizacja tych zajęć dodatkowych wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych i społecznych wychowanków. 

Już wkrótce rozpocznie się realizacja dodatkowych zajęć:

- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z zakresu posługiwania się nowoczesnym sprzętem gospodarstwa domowego, 
- zajęcia informatyczne - obsługa komputera i wybranych programów, 
- zajęcia specjalistyczne dla wychowanków ze sprzężeniami w sali doświadczania świata. 

Alina Brzezińska