Sprawozdanie z realizacji projektu "Tacy sami- edukacja włączająca"

Sprawozdanie z realizacji projektu ,, Tacy sami- edukacja włączająca ” za okres sprawozdawczy 1.07.2018- 30.09.2018

Od 1 .09. 2018 nastąpił kolejny etap w realizacji projektu ,,Tacy sami- edukacja włączająca’’ w DSOSW nr.12 dla Niesłyszących i  Słabosłyszących.

W ramach zadania nr.3 – Wyjazdowe interaktywne zajęcia edukacyjne

W dniach 24-26.09.2018 oraz 16-18.10.2018 odbyły się wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik.
W wyjazdach wzięło udział 50 wychowanków Ośrodka przy czym 17 z nich to nowi uczestnicy Projektu,
dla pozostałych był to udział w kolejnej formie wsparcia.
Centrum Nauki Kopernik to nowoczesna Placówka naukowo-badawcza.
Centrum należy do najnowocześniejszych placówek w Europie. 
Młodzież miała możliwość obejrzenia ale również
praktycznego eksperymentowania z eksponatami z różnych dziedzin nauki.
W ramach wizyty w Centrum Nauki Kopernik uczestnicy w podziale na grupy wzięli udział
w laboratoriach – biologicznym i fizycznym oraz robotycznym.
Prowadzący przy wykorzystaniu interaktywnych metod nauczania
zaprezentowali lekcję zawierającą wiele eksperymentów
i możliwości dochodzenia do naukowych wniosków przez praktyczne działanie.
Laboratoria biologiczne i fizyczne oraz robotyczne zrobiły na uczestnikach duże wrażenie.
Na zakończenie wizyty w Centrum Nauki Kopernik młodzież udała się do Planetarium
oraz wzięła udział w projekcji filmu Astronauta.

Podsumowując wizyta w Centrum Nauki Kopernik
z pewnością zrobiła duże wrażenie na uczestnikach,
jak i pokazała innowacyjne sposoby zdobywania wiedzy,
miała wpływ na rozwój procesów poznawczych, myślenia
oraz pokazała jak korzystać z wiedzy wykorzystując nowoczesne multimedia.

Kolejnym działaniem podjętym w miesiącu wrześniu
w ramach Projektu ,, Tacy sami- edukacja włączająca”
była realizacja
zadania nr.2 – Szkolenie kadry pedagogicznej

Zrealizowano pierwszą część zadania tj . szkolenie 3 nauczycieli z Biofeedback.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez  Firmę Biomed-Neurotechnologie z Wrocławia ,
prowadził trener- terapeuta Pan Dariusz Tuchowski.
Odbyło się w dniach 27.09.2018-30.09.2018 w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr. 12
dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu.

Obecnie przeszkoleni nauczyciele są na etapie rekrutacji wychowanków do treningu.

                                                                                    Alina Brzezińska