Nauczycielskie fale mózgowe

Na pewno sprawność mózgu jest warunkiem dla bycia nauczycielem :), ale nie o to tu chodzi :D

Owszem, nauczyciele wzajemnie badali sobie swoje fale mózgowe, ale nie o to chodzi.
A o co?
O terapię metodami biofeedbacku,
która dzięki bardzo drogiej i bogatej aparaturze oraz kosztownym szkoleniom
będzie dostępna również w naszym Ośrodku.
Stymulacja mózgu to przecież szalenie dobra rzecz dla rozwoju i sprawności!

Nasi nauczyciele z poświęceniem oddawali się długotrwałemu szkoleniu,
by już wkrótce poprowadzić zajęcia indywidualne z uczniami i liczymy,
że dostymulowane mózgi naszych uczniów oraz ich fale mózgowe będą pracowały jeszcze lepiej :)

Tyle dobrego się dzieje dzięki
REGIONALNEMU PROGRAMOWI OPERACYJNEMU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
na lata 2014-2020 współfinansowanemu przez UNIĘ EUROPEJSKĄ -
dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu oraz naszej pani Dyrektor.

PS. Dziękujemy bardzo za fotorelację - dostarczyła ją nam pani Marta Korczyńska - Michna,
która dodała:
"Acha takie certyfikaty otrzymali: pain Agata, pani Monika, pani Ewa , pani Agnieszka
i nasi piękni i zdolni panowie Piotr, Mirosław i Michał