Projekt 4 kroki

Projekt 4 Kroki 2010

Nasz ośrodek również w tym roku weźmie udział w Targach Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 20 – 22 października w galerii handlowej Manufaktura w Łodzi. Jest to II edycja Projektu „4 kroki – wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy”.

W jednym miejscu prezentowana będzie oferta niemal wszystkich szkół i instytucji zajmujących się osobami niesłyszącymi.

Rok temu pierwsza edycja projektu cieszyła się w naszym ośrodku ogromnym zainteresowaniem wśród starszej młodzieży – mamy nadzieję, że i teraz będzie tak samo.

Jeśli chcesz skorzystać ze szkolenia albo stażu zainteresuj się Projektem.

Udział w projekcie odbywa się wg ustalonego porządku:

1. Weźmiesz udział w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej, czyli w spotkanie z doradcą zawodowym, które odbędzie się w naszym Ośrodku. 2. Spotkasz się sam na sam z doradcą, który pomoże przygotować Indywidualny Plan Działania – określisz swoje mocne i słabe strony, zainteresowania i cele zawodowe. 3. Możesz odbyć szkolenie lub kurs – jego tematyka zależy od twoich predyspozycji i zainteresowań oraz potrzeb potencjalnego pracodawcy. W szkoleniu będzie ci towarzyszył tłumacz języka migowego. 4. Możesz pójść na staż – poznasz miejsce pracy, nauczysz się w praktyce wykonywać nowe obowiązki.

Realizacja Projektu w roku 2010:

1. Targi edukacyjne w Łodzi w dniach 20 – 22 października 2010 2. Miasto głuchych – gra miejska przygotowywana i prowadzona przez głuchych dla słyszących – tym razem to głusi będą większością społeczeństwa. 3. Dyżury prawnika – organizowane w kołach/oddziałach PZG. 4. Dyżury psychologa 5 .Informator o szkołach dla głuchych – wydawnictwo drukowane i internetowe o edukacji głuchych. 6. Staże w zagranicznych organizacjach dla głuchych – konkurs na miejsca stażowe zostanie ogłoszony pod koniec października. Pierwsze wyjazdy w pierwszej połowie 2011 roku.