"Miasto głuchych"

Miasto Głuchych w ramach Projektu „4KROKI - wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”

Miasto Głuchych to specyficzna gra miejska, która została zorganizowana na terenie Centrum Handlowego Manufaktura, 20 - 22 października 2010 roku w trakcie trwania Przeglądu Edukacyjnego "4KROKI".

Celem gry miejskiej Miasto Głuchych jest uświadomienie mieszkańcom Łodzi, w sposób bezpośredni, z jakimi problemami spotykają się na co dzień osoby głuche. Uczestnicy gry zostaną postawieni w sytuacji w jakiej na co dzień znajdują się głusi, co pozwoli im zrozumieć dotykające tę społeczność problemy.

Animatorami obsługującymi grę miejską będą uczestnicy Przeglądów Edukacyjnych "4 kroki" oraz pracownicy i wolontariusze Polskiego Związku Głuchych.

W grze jako animatorzy wzięli udział i nasi uczniowie: Adam Burda, Eryk Kopeć, Gemma Czacka, Karol Michalak

Zadania, przypominały codzienne czynności: wizyta w urzędzie, kinie, sklepie spożywczym, u lekarza. Uczestnicy wykonując te prozaiczne czynności znajdywali się w sytuacji analogicznej w jakiej na co dzień znajdują się osoby głuchonieme ze względu na to, że wszystkie miejsca w grze obsługiwane były przez osoby głuche. Uczestnicy gry, aby zrealizować zadania musieli przezwyciężać bariery komunikacyjne dokładnie takie jakie są codziennym udziałem osób głuchych w świecie osób słyszących. Dwa przykładowe zadania, które musieli zrealizować uczestnicy, to:

-Rozmowa w kawiarni. Uczestnicy otrzymywali specjalne słuchawki redukujące całkowicie dźwięki dochodzące z zewnątrz, w zakresie 95%. Ich zadaniem było porozumienie się z drugą osobą, posiadająca takie same słuchawki.

-Wycieczka do kina na polski film. W mini kinie wyświetlane były bez dźwięku znane fragmenty polskich filmów. Uczestnicy próbowali odgadnąć dialogi, które wygłaszali bohaterowie. Do ukończenia gry uczestnicy musieli wykonać około 10 zadań. Wszyscy, którzy wykonali zadania otrzymają gadżet (koszulkę, długopis, smycz) potwierdzający pobyt w Mieście Głuchych. Uczestnicy, którzy najlepiej i najszybciej wykonali zadania w Mieście Głuchych otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.