Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu „4KROKI - wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II” trwa…

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w programie „4KROKI - wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II” - proszoni są o zgłaszanie się do koordynatora Projektu w naszym Ośrodku Pani Marzeny Frydrych. Można to zrobić osobiście lub drogą mailową: . Aby móc realizować w tym roku szkolnym kolejne kroki Projektu należy:

1. dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2. audiogram,

3. być uczniem ostatniej klasy na określonym etapie edukacyjnym lub posiadać status absolwenta.

4. projekt realizowany jest 4 stopniowo:

  • 1 KROK – warsztaty aktywności zawodowej
  • 2 KROK – spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym – IPD
  • 3 KROK – uczestnictwo w wybranym kursie lub szkoleniu zawodowym
  • 4 KROK – najlepsi uczestniczą w 3-miesięcznych stażach rehabilitacyjnych