Warsztaty

Warsztaty aktywności zawodowej w ramach Projektu „4KROKI - wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”

W dniach 14.11 (niedziela) i 28.11 (niedziela) odbędą się w naszym Ośrodku warsztaty aktywności zawodowej realizowane w ramach projektu "4 KROKI". Warsztaty, tłumaczone są na język migowy – przez Joannę Łyżniak, poprowadzi je doradca zawodowy – Marzena Frydrych. Warsztaty odbywać się będą w godzinach 13.00 - 18.00 w Pracowni Warsztatowej nr 1. Przypominamy, że najbliższe warsztaty aktywności zawodowej, są pierwszym krokiem projektu. Następne to: -stworzenie wraz z doradcą zawodowym planu kariery zawodowej - IPD, -kursy zawodowe, -staż.