Kucharz z Pasją

PROJEKT ZAWODOZNAWCZY  “KUCHARZ Z PASJĄ” prowadzony był przez panią Zofię Sabat. Był jednym z działań w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań związanych z zawodem

  • wzrost kompetencji zawodowych

  • nabycie  nowych umiejętności, które w przyszłości mogą pomóc uczniom wyjść na rynek pracy poprzez zajęcia z carvingu.

W projekcie była zaangażowana młodzież z I klasy ZSZ z branży gastronomicznej

Działania realizowane w trakcie projektu obejmowały:

  • zapoznanie młodzieży z technikami carvingowymi (zajęcia warsztatowe)

  • przygotowanie krótkiego pokazu carvingowego  „na żywo”  podczas Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historycznej we Wrocławiu.

  • wykonanie  dekoracji z warzyw i owoców na stołach podczas przyjęcia w ramach konkursu historycznego 

Wszystkie działania projektowe były dokumentowane. Z tych materiałów przygotowaliśmy „ALBUM KUCHARZA Z PASJĄ”

Projekt był narzędziem motywacji uczniów do aktywnej postawy wobec pracy, do kreatywności i szerszego spojrzenia na wykonywany zawód.

W projekcie wzięło udział 6 uczniów, którzy realizowali zaplanowane działania pod kierunkiem nauczyciela, opiekuna gruby projektowej mgr Zofii Sabat. Liderem projektu CIZ w naszym Ośrodku jest Wicedyrektor do Spraw Opieki i Wychowania mgr Alina Brzezińska

 

m_kucharz_z_pasja_ (10)
m_kucharz_z_pasja_ (7)
m_kucharz_z_pasja_ (5)
m_kucharz_z_pasja_ (4)
m_kucharz_z_pasja_ (14)
m_kucharz_z_pasja_ (6)
m_kucharz_z_pasja_ (3)
m_kucharz_z_pasja_ (17)
m_kucharz_z_pasja_ (1)
m_kucharz_z_pasja_ (9)
m_kucharz_z_pasja_ (18)
m_kucharz_z_pasja_ (8)
m_kucharz_z_pasja_ (16)
m_kucharz_z_pasja_ (11)
m_kucharz_z_pasja_ (2)
m_kucharz_z_pasja_ (12)
m_kucharz_z_pasja_ (15)
m_kucharz_z_pasja_ (20)
m_kucharz_z_pasja_ (19)
m_kucharz_z_pasja_ (13)