Projekty zawodoznawcze

Projekt zawodoznawczy ,, Z modą na Euro 2012 ” był jednym z działań w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II. Działanie realizowane było w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu w okresie od stycznia do czerwca 2012.

Projekt to działanie mające na celu poprawę jakości szkolnictwa zawodowego, w tym specjalnego, w kontekście przemian na dolnośląskim rynku pracy.

Działania realizowane były przez grupę dziewcząt z klas I - III ZSZ. Działania realizowane w czasie trwania projektu obejmowały:

  • przygotowanie przez młodzież pod kierunkiem opiekunów, kolekcji wyrobów odzieżowych nawiązujących do zbliżającego się ,,EURO 2012”,
  • zaprezentowanie kolekcji – zaproszonym gościom, podczas uroczystości szkolnych a także w środowisku lokalnym,
  • wydruk EURO-KALENDARZY, w których umieszczone są zdjęcia z sesji fotograficznej – której tematem były uszyte sukienki, utrzymane w sportowej stylizacji.

Projekt to narzędzie motywacji uczniów do aktywnej postawy wobec pracy, do kreatywności i szerszego spojrzenia na wykonywany zawód. Ponadto uczniowie mogli zmierzyć swe siły w różnych rolach - z jakimi przyjdzie im zetknąć się podczas realizacji Projektu.

Wszystkie z wymienionych rezultatów, stały się również narzędziem marketingowym, w środowisku lokalnym, przed zbliżającymi się meczami piłkarskimi na stojącym nieopodal Ośrodka MIEJSKIM STADIONIE zbudowanym na EURO 2012.

W projekcie wzięło udział 13 uczennic które realizowały zaplanowane działania pod kierunkiem nauczycielek: mgr Grażyny Fedeczko i mgr Marzeny Frydrych. Wszystkie te działania były możliwe dzięki zaangażowaniu Lidera Projektu Pani Aliny Brzezińskiej oraz Dyrekcji Ośrodka , która wspierała młodzież.

m_DSCN2963
m_DSCN2961
PILOT_EURO
m_DSCN2968
m_DSCN2965
m_DSCN2977
m_DSCN2945
m_DSCN2984
m_DSCN2994
m_DSCN2960
m_DSCN2992
m_DSCN2971
m_DSCN2995
m_DSC_0126
m_DSCN2953
m_DSCN2964
m_DSCN2975
m_DSCN2966
m_DSCN2967
m_DSCN2985
m_DSCN2969