Polski Zwiazek Głuchych oddział Dolnoślaski
Wrocław, 
ul. Braniborska 2/10