Współpraca

Współpraca

Dla dobra naszych wychowanków podejmujemy współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i związkami.

Dzięki temu bardzo rozszerza się wachlarz możliwości, które możemy ofiarować dzieciom i młodzieży dla ich wszechstronnego rozwoju.

Bardzo ważna jest pomoc finansowa wspierających nas organizacji, gdyż wielu naszych podopiecznych, na co dzień boryka się z dużymi problemami materialnymi.

Dziękujemy bardzo zaprzyjaźnionym z nami organizacjom za życzliwość, zrozumienie naszych potrzeb i pomysłowość w organizowaniu pomocy.

Jesteśmy otwarci także na współpracę z innymi stowarzyszeniami zainteresowanymi problemami niesłyszanych.

Familia

Familia

Przy naszym Ośrodku od 1991 roku działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej. Powstało z inicjatywy 16 pracowników tegoż Ośrodka. W 2002 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym a od 2004 - posiada status organizacji pożytku publicznego.
 
Strona domowa Stowarzyszenia Familia: http://www.familia.wroc.pl/

Cele stowarzyszenia to:

 1. wyposażenie dzieci i młodzieży w nowoczesne środki audiowizualne
 2. wyposażenie w indywidualne aparaty słuchowe oraz inne środki podnoszące próg wrażliwości na bodźce zewnętrzne
 3. udzielanie pomocy dydaktycznej i wychowawczej mającej na celu wyrównywanie szans
 4. prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób niesłyszących znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej lub zagrożonych patologią
 5. organizowanie zajęć turystyczno-rekreacyjnych i sportowych oraz kulturalno-oświatowych i artystycznych również w okresie wakacyjnym
 6. pomoc niesłyszącym dzieciom i młodzieży w maksymalnej rewalidacji i adaptacji w środowisku ludzi słyszących przy wykorzystaniu wszystkich dozwolonych form, metod i środków
 7. pozyskiwanie środków, które w całości są przeznaczone na działalność pożytku publicznego poprzez wyszukiwanie sponsorów, organizowanie kiermaszów, wystaw, itp.
 8. prowadzenie doradztwa zawodowego dla młodzieży i ich rodziców
 9. współpraca z właściwymi organami państwowymi, organizacjami społecznymi, politycznymi, zawodowymi, młodzieżowymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi
 10. współpraca z zagranicznymi organizacjami i instytucjami, zajmującymi się problematyką dzieci i młodzieży specjalnej troski

DSW

DSW

 
      Dolnośląska Szkoła Wyższa 
     to uczelnia, 
     w której kształciło się wielu naszych absolwentów i nauczycieli,
     to uczelnia, 
     której studenci uczą się u nas w ramach praktyk studenckich, jak być dobrymi nauczycielami, 
     to uczelnia,
     która korzysta z umiejętności naszych nauczycieli jako tłumaczy języka migowego.
 
 
Link do strony DSW: http://www.dsw.edu.pl

PZG Wrocław

PZG Wrocław

Polski Zwiazek Głuchych oddział Dolnoślaski
Wrocław, 
ul. Braniborska 2/10
 
 

Stowarzyszenie PDiMN

Stowarzyszenie PDiMN

Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niesłyszących powstało w 1998 roku, aby pomagać osobom niesłyszącym we wszystkich sprawach dotyczących kwestii materialnych, rehabilitacji, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży z wadami słuchu, szczególnie z naszego Ośrodka.

Od roku 2006 posiadamy status organizacji pożytku publicznegoi z zebranych funduszy dofinansowujemy między innymi:

 • wakacyjne wyjazdy naszych podopiecznych,
 • okolicznościowe uroczystości szkolne (np. Św. Mikołaja, Dzień Dziecka, Dzień Otwartych Drzwi),
 • stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Środki finansowe pozyskujemy od sponsorów z całego województwa dolnośląskiego. Promujemy nasz Ośrodek organizując na przykład spektakle we wrocławskich teatrach. Do tej pory w organizowanych przez nas imprezach brali udział m.in.: M. Zawadzka, A. Seniuk, Z. Saretok, E. Kamiński, J. Zelnik, P. Machalica, W. Malajkat, O. Bończyk.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Ewy Dobrowolskiej, Grażyny Stacherzak, Joanny Błaszczyk , Justyny Kowal i Barbary Motyl. Aktualnie prezesem stowarzyszenia jest Joanna Błaszczyk.

WSON

Duszpasterstwo

Duszpasterstwo

 

Duszpasterstwo Osób Głuchoniemych mieści się w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu przy ul. Świętej Jadwigi

Duszpasterstwo Osób Głuchoniemych Archidiecezji Wrocławskiej zostało powołane do życia w 1953 roku, aby ułatwić osobom niesłyszącym i słabosłyszącym uczestnictwo w życiu religijnym. Pierwszym kapłanem pracującym w duszpasterstwie był ks. Józef Tomys. W późniejszej historii zaznaczył się ks. Kazimierz Błaszczyk, który przez ponad 40 lat pracował w świecie ciszy. Przez wiele lat również prowadził lekcje religii dla dzieci i młodzieży z Wrocławia i okolic.
Duszpasterstwo prowadzi przygotowanie do sakramentu I Komunii, Bierzmowania i Małżeństwa dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Link do strony duszpasterstwa: http://www.wroclaw-effatha.pl/

 

Poradnie

Poradnie

PORADNIE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 we Wrocławiu

www.ppp9-wroc.pl

 

PZG Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

www.osrodek-pzg.pl

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS we Wrocławiu

www.sonorus.wroclaw.pl

 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze

www.pppjeleniagora.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Legnicy

www.poradnianr1.lca.pl

 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

www.poradnia.swidnica.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu

http://poradniawalbrzych.szkolnictwa.pl/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamiennej Górze

http://poradniakamiennagora.szkolnictwa.pl/